media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Tisztségben levő köztisztviselők


Mackó Zsuzsanna


Mackó Zsuzsanna, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi altitkár

1977-ben született Topolyán. Az általános iskolát Gunarason fejezte be, majd ezt követően a Mezőgazdasági Középiskolát magyar tanítási nyelven Topolyán végezte el.


A tanulmányait az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának – Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén folytatta, amelyen oklevelet szerzett és megszerezte a magyar nyelv és irodalom tanára címet. 2002. évtől kezdődően a Tartományi Oktatási Titkárság foglalkoztatottja, ahol a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. 2017-ben a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséért felelős osztály vezetője lesz, ugyanakkor a Fordítói Osztályt is vezeti.
Jelenleg a budapesti Károli Gáspár Egyetem Magyar mint idegennyelv szakirányú továbbképzésén folytatja tanulmányait.
2002. évtől kezdődően a Vajdasági Magyar Szövetség tagja.
Magyar nyelv mellett beszéli a szerb és az angol nyelvet.
Biljana Kašerić


Kašerić Biljana, megbízott tartományi oktatási segédtitkár

1964-ben született Prijepoljéban, ahol a Branko Radičević Oktatási Központ matematikai szakán megszerezte a matematikai-technikai munkatársi címet.


Az újvidéki Természettudományi-matematikai Karon diplomázott, szakképesítése – fizikatanár. Letette a licenc-vizsgát, tanári licenccel rendelkezik, és letette a közigazgatási államvizsgát.
Fizikatanárként dolgozott a Jovan Popović Általános Iskolában Újvidéken, ahol 2007-től 2010-ig az igazgatóhelyettesi posztot is betöltötte. 2010-től tanfelügyelőként dolgozott az újvidéki Városi Oktatási Igazgatóságon. Ért oroszul és angolul. Újvidéken él.
Slađana Jovetić


Jovetić Slađana, megbízott tartományi közigazgatási segédtitkár

1968-ban született Topolyán. Okleveles jogász.
1996-tól dolgozik Vajdaság AT közigazgatási szerveiben, különböző közigazgatási munkakörökben. A 2001. és 2016. közötti időszakban a közigazgatási államvizsgára, az igazságügyi vizsgára valamint a tanárok, nevelők és szakmunkatársak licenc-vizsgájára kinevezett vizsgabizottságok titkári teendőit látta el.
Tijana Pavlov
Tijana Pavlov megbízott tartományi jogalkotási segédtitkár

Újvidéken született 1973. április 18-án. Az általános iskolát Péterváradon végezte el, majd Karlócán járt gimnáziumba. 2001-ben diplomázott az újvidéki Jogtudományi Karon. Még ugyanabban az évben az Újvidéki Városi Településrendezési, Lakásügyi és Környezetvédelmi Titkárságon kezdett el dolgozni, 2005 júliusától, pedig Újvidék Város Kommunális-ügyi Közigazgatási Hivatala közterületek kisajátításával foglalkozó önálló

szakmunkatársa. Egy évvel később a közterületek kisajátításával megbízott részleg főnöke lesz. 2007-től kinevezést kap Újvidék Város Művelődési Közigazgatási Hivatalának élére. 2011-től pedig Újvidék Város Településrendezési és Lakásügyi Igazgatósága főnökének nevezik ki, a 2012. év folyamán Újvidék Város Városi Tanácsa közigazgatási és jogalkotási ügyekkel megbízott tagjának tisztségét tölti be, a Poslovni prostor Közvállalat foglalkoztatottja. 2012. december 1-jétől tartományi oktatási, közigazgatási és jogalkotási segédtitkár.
Férjezett, egy gyermek édesanyja.Milinka Hrćan

Milinka Hrćan megbízott tartományi nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi segédtitkár

1978-ban született Újvidéken. Az általános iskolát szlovák nyelven végezte el Kiszácson, majd az újvidéki Jovan Vukanović Műszaki Középiskolába járt. A pozsonyi Művészeti Akadémia Drámai és Bábszínházi Karán szerzett oklevelet 2001-ben.

Elvégezte az Írott média alapjai tanfolyamot és a Szlovák Nemzeti Tanács, a Hlas ľudu Kiadóház és az Újvidéki Rádió és Televízió Szlovák Nyelvi Szerkesztőségének szervezésében a tévés és rádiós Žurškolát. Újságíró gyakornok volt a Vajdasági TV Közszolgálati Tévében, dolgozott a Kiszácsi Rádióban, majd az Újvidéki Rádió Rádió-szóró Intézményének Szlovák Szerkesztőségében. Tevékeny a színházi alkotótevékenységben és a művelődési rendezvényeken. Kiszácson él, férjezett, két gyermek édesanyja.Livia Korponai

Korponai Lívia, anyagi-pénzügyi ügyekkel megbízott tartományi segédtitkár

Korponai Lívia 1983-ban született Zentán. A Közgazdasági Középiskolát Óbecsén végezte el.
A szabadkai Közgazdasági Kar Pénzügy és Számvitel szakán 2007-ben szerzett oklevelet. Az említett kar Számvitel és Revízió szakának mesterképzését 2009-ben fejezte be.

Tanulmányainak befejezését követően hét éven keresztül dolgozott a magánszektorban, könyvviteli és kereskedelmi feladatkörökben.
Az anyagi-pénzügyi ügyekkel megbízott tartományi segédtitkári tisztséget 2015-től kezdődően töltötte be.
A 2020-as évben Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza képviselőjének választották, ahol egyidejűleg az Adminisztratív és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökhelyettesi tisztségét is betöltötte.
A 2020-as év végén ismét anyagi-pénzügyi ügyekkel megbízott tartományi segédtitkári tisztségbe helyezték.


01.03.2021