media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Tisztségben levő köztisztviselőkViktor Pal


Pál Viktor, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi megbízott altitkár

1992-ben született Újvidéken. Az általános iskolát Temerinben, ezt követően pedig az Április 7-e Egészségügyi Iskolát Újvidéken végezte el, magyar tanítási nyelven.


Tanulmányait az újvidéki Bölcsészettudományi Kar – Történelem Tanszékén folytatta, ahol 2014-ben oklevelet és okleveles történész címet szerzett. A 2016-os évtől kezdődően az újvidéki Európa Kollégiumban magyar történelem témakörben műhelymunkákat vezet.
A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságon a 2018-as év óta áll alkalmazásban. A 2021-es évben a Nemzeti Kisebbségek – Nemzeti Közösségek Jogérvényesítési Osztályának vezetőjévé vált, amellyel egyidejűleg a Fordítói Teendők Osztályának vezetését is ellátta. Jelenleg az újvidéki Bölcsészettudományi Kar – Történelem Tanszékének mesterszakos hallgatója.
Tagja a Vajdasági Magyar Szövetségnek.
Az anyanyelve – a magyar nyelv – mellett, szerbül és angolul beszél.
Nős.

Milica Vučićević


Milica Vučićević, megbízott tartományi oktatási segédtitkár

Milica Vučićević 1982-ben született Zágrábban. Az általános iskolát Újvidéken végezte el, ahogyan ezt követően az Isidora Sekulić Gimnáziumot is.
Tanulmányait a belgrádi Tanítóképző Karon folytatta, ahol 2006-ban oklevelet, illetve osztálytanítói fokozatot szerzett. Letett tanári licencia vizsgával rendelkezik.


A kiszácsi Ľudovít Štúr Általános Iskolában, a kaboli Laza Kostić Általános Iskolában és az újvidéki Ivo Lola Ribar Általános Iskolában dolgozott osztálytanítóként.
2018-tól az újvidéki Miloš Crnjanski Általános Iskola igazgatói tisztségét látta el, valamint az Újvidéki Iskolaigazgatóság szintjén az oktatási és nevelési intézményekben foglalkoztatottak 2021/2022. iskolaévben felmutatott szerepvállalásának nyomon követésével foglalkozó almunkacsoport tagja volt.
Angol nyelven beszél. Egy gyermek édesanyja.
Slađana Jovetić


Jovetić Slađana, megbízott tartományi közigazgatási segédtitkár

1968-ban született Topolyán. Okleveles jogász.
1996-tól dolgozik Vajdaság AT közigazgatási szerveiben, különböző közigazgatási munkakörökben. A 2001. és 2016. közötti időszakban a közigazgatási államvizsgára, az igazságügyi vizsgára valamint a tanárok, nevelők és szakmunkatársak licenc-vizsgájára kinevezett vizsgabizottságok titkári teendőit látta el.
Tijana Pavlov
Tijana Pavlov megbízott tartományi jogalkotási segédtitkár

Újvidéken született 1973. április 18-án. Az általános iskolát Péterváradon végezte el, majd Karlócán járt gimnáziumba. 2001-ben diplomázott az újvidéki Jogtudományi Karon. Még ugyanabban az évben az Újvidéki Városi Településrendezési, Lakásügyi és Környezetvédelmi Titkárságon kezdett el dolgozni, 2005 júliusától, pedig Újvidék Város Kommunális-ügyi Közigazgatási Hivatala közterületek kisajátításával foglalkozó önálló

szakmunkatársa. Egy évvel később a közterületek kisajátításával megbízott részleg főnöke lesz. 2007-től kinevezést kap Újvidék Város Művelődési Közigazgatási Hivatalának élére. 2011-től pedig Újvidék Város Településrendezési és Lakásügyi Igazgatósága főnökének nevezik ki, a 2012. év folyamán Újvidék Város Városi Tanácsa közigazgatási és jogalkotási ügyekkel megbízott tagjának tisztségét tölti be, a Poslovni prostor Közvállalat foglalkoztatottja. 2012. december 1-jétől tartományi oktatási, közigazgatási és jogalkotási segédtitkár.
Férjezett, egy gyermek édesanyja.Milinka Hrćan

Milinka Hrćan megbízott tartományi nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi segédtitkár

1978-ban született Újvidéken. Az általános iskolát szlovák nyelven végezte el Kiszácson, majd az újvidéki Jovan Vukanović Műszaki Középiskolába járt. A pozsonyi Művészeti Akadémia Drámai és Bábszínházi Karán szerzett oklevelet 2001-ben.

Elvégezte az Írott média alapjai tanfolyamot és a Szlovák Nemzeti Tanács, a Hlas ľudu Kiadóház és az Újvidéki Rádió és Televízió Szlovák Nyelvi Szerkesztőségének szervezésében a tévés és rádiós Žurškolát. Újságíró gyakornok volt a Vajdasági TV Közszolgálati Tévében, dolgozott a Kiszácsi Rádióban, majd az Újvidéki Rádió Rádió-szóró Intézményének Szlovák Szerkesztőségében. Tevékeny a színházi alkotótevékenységben és a művelődési rendezvényeken. Kiszácson él, férjezett, két gyermek édesanyja.Livia Korponai

Korponai Lívia, anyagi-pénzügyi ügyekkel megbízott tartományi segédtitkár

Korponai Lívia 1983-ban született Zentán. A Közgazdasági Középiskolát Óbecsén végezte el.
A szabadkai Közgazdasági Kar Pénzügy és Számvitel szakán 2007-ben szerzett oklevelet. Az említett kar Számvitel és Revízió szakának mesterképzését 2009-ben fejezte be.

Tanulmányainak befejezését követően hét éven keresztül dolgozott a magánszektorban, könyvviteli és kereskedelmi feladatkörökben.
Az anyagi-pénzügyi ügyekkel megbízott tartományi segédtitkári tisztséget 2015-től kezdődően töltötte be.
A 2020-as évben Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza képviselőjének választották, ahol egyidejűleg az Adminisztratív és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökhelyettesi tisztségét is betöltötte.
A 2020-as év végén ismét anyagi-pénzügyi ügyekkel megbízott tartományi segédtitkári tisztségbe helyezték.


23.08.2022