media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Рочни план розписованя явних конкурсох за здруженя гражданох Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци за 2023. рок


Рочни план розписованя явних конкурсох за здруженя гражданох Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци за 2023. рок

30.01.2023