media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Zvolená Hymna Andrevlja pre rok 2022


Počas trvania projektu na financovanie a spolufinancovanie projektu v oblasti zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacieho procesu základného a stredného školstva - náklady školenia talentovaných žiakov základných a stredných škôl z územia AP Vojvodiny a angažovanie odborných spolupracovníkov v Andrevlji na rok 2022, skupiny žiakov, ktorí sa striedali týždenne, mali za úlohu vytvoriť hymnu Andrevlja, ktorou sa ich pobyt bude vyznačovať.

Po ukončení projektu komisia vytvorená na výber Hymny Andrevlja v rámci projektu zozbierala všetky skomponované hymny a po preskúmaní celého materiálu sa jednomyseľne rozhodla, že víťazné hymny budú tie, ktoré navrhli žiaci Gymnázia a odbornej školy Svetozara Miletića zo Srbobranu, Gymnázia pre talentovaných žiakov so žiackym domovom Bolyai zo Senty, Strednej technickej školy Nikolu Teslu zo Sremskej Mitrovice a Ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžića zo Starej Pazovy, ktorí pobudli na Andrevlji v období od 5. do 10. decembra 2022.

24.01.2023