media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском учењу ученика

Датум одржавања: 01.05.2021 - 31.10.2021
Адреса: Вука Караџића 2, Алибунар
Организатор: Економско-трговинска школа "Доситеј Обрадовић"
Телефон: 013/641-036
Имејл: etsalibunar@madnet.rs

Семинар је омогућио потпуније и шире упознавање и стручно усавршавање наставника и стручних сарадника о чиниоцима школског неуспеха и могућностима њиховог ваљаног дијагностиковања, предупређења и отклањања као полазне основе за унапређивање квалитета наставе и школског учења ученика.

 • 979509598614c79707f13e1.57335355
 • 979509598614c79707f13e1.57335355
 • 979509598614c79707f13e1.57335355
 • 979509598614c79707f13e1.57335355
 • 979509598614c79707f13e1.57335355
 • 979509598614c79707f13e1.57335355
 • 979509598614c79707f13e1.57335355
 • 979509598614c79707f13e1.57335355
 • 979509598614c79707f13e1.57335355
 • 979509598614c79707f13e1.57335355
 • 979509598614c79707f13e1.57335355