media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавна набавка услуге објаве огласа у средствима јавног информисања

Рок за подношење понуда је 12. фебруар 2019. године до 9,30 часова.

Позив
Конкурсна документација за партију 1 – српски језик
Конкурсна документација за партију 2 – мађарски језик
Конкурсна документација за партију 3 – румунски језик
Конкурсна документација за партију 4 – словачки језик
Конкурсна документација за партију 5 – русински језик
Конкурсна документација за партију 6 – хрватски језик

Одлука о додели уговора
Одлука о обустави

Обавештење о обустави

Обавештење о закљученим уговорима

26.02.2019