media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено време, саветник – преводилац за мађарски језик

Рок за подношење пријава почиње да тече 6. јануара а завршава се 21. јануара 2019. године.

Конкурс

04.01.2019