media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Обавештење о поништавању јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице – саветник за образовање и васпитање и ученички стандард

Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено време, 1 извршилац – саветник за образовање и васпитање и ученички стандард.
Рок за подношење пријава почиње 14.09.2018. године, а истиче 28.09.2018. године.

Конкурс
Обавештење

16.10.2018