media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Martie

Edificiul Şcolii Medii „Lukijan Mušickiˮ din Temerin a fost construit în anul 1796 şi este în stare foarte proastă. Conform spuselor directorului Milomir Radić, Institutul Provincial pentru Protecţia Monumentelor Culturale a dat avizul pentru reparaţia faţadei şi proiectul şi documentaţia au fost elaborate. După ce a vizitat şcoala, Zsolt Szakálas, subsecretar la Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale, a propus conducerii şcolii să urmărească şi în continuare concursurile secretariatului amintit, referitoare la programe şi proiecte, precum şi ca şcoala să se adreseze Cancelariei pentru Administrarea Investiţiilor Publice, în vederea asigurării mijloacelor pentru revitalizarea faţadei şcolii. S-a propus şi ca şcoala să depună cerere pentru validarea unui nou profil de liceu pentru elevii talentaţi pentru informatică şi calculatoare.

Edificiul Ş.E. „Petar Kočić” din Temerin este frumos amenajat, holurile şi curtea şcolii sunt ordonate. Conform spuselor directoarei şcolii, Aleksandra Mišković, în curând ar trebui revitalizat acoperişul construcţiei centrale, precum şi sala de sport. Zsolt Szakálas, subsecretar la secretariatul de resort, a menţionat că este important ca reprezentanţii şcolii să urmărească şi în continuare publicarea concursurilor corespunzătoare ale Secretariatului. La întrebarea cum să schimbe maşina, şcolii i s-a propus să se adreseze organului competent al unităţii autoguvernării locale.

Cu toate că edificiul Ş.E. „Servo Mihalj” din Mužlja este vechi, este bine amenajat şi întreţinut. Şcoala există deja de 125 de ani şi cursurile se desfăşoară în două clădiri, ceea ce-i împovărează activitatea (achiziţia de echipament, orarul profesorilor). Cursurile se desfăşoară în limba sârbă şi limba maghiară. În cadrul convorbirilor cu Livia Korponai, secretar provincial adjunct, directorul şcolii Attila Molnár a menţionat că o problemă aparte o prezintă raporturile patrimonial-juridice care nu sunt reglementate pentru a doua clădire, astfel că este necesară angajarea unui avocat pentru soluţionarea acestora. La fel, o dificultate o prezintă şi structura familiilor din care provin copiii, având în vedere că aproape 25% dintre elevi sunt din familii care trăiesc din AMF. La sfârşitul întâlnirii s-a constatat că în ultimii 15 ani cel mai mult a investit în şcoală tocmai P.A. Voivodina.

Edificiul Ş.E. „Frăţie şi unitate” din Belo Blato, deşi vechi, este frumos amenajat, la fel ca şi curtea şcolii. Vlatko Ćorović, directorul şcolii, a menţionat că în şcoala lor cursurile se desfăşoară în trei limbi, precum şi că există mulţi elevi din categoria foarte săracă a populaţiei. O problemă mare pentru şcoală o prezintă şi faptul că edificiul şcolii este pe un teren care are ape freatice, astfel că este greu să se împiedice pătrunderea umezelii în pereţi. O altă problemă este că n-au sală de educaţie fizică. Cu acest prilej, Livia Korponai, secretar provincial adjunct pentru educaţie, a menţionat că administraţia şcolii poate să asigure mijloace pentru documentaţia tehnică prin participarea la concurs. Un fapt pozitiv este că în şcoală nu există violenţă, indiferent de deosebirile de limbă şi de altă natură. Această şcoală are înregistrată o activitate extinsă (casa-etno şi organizarea vizitelor şi a excursiilor).

Edificiul Școlii de Agricultură din Bač este foarte spațios. În clădirea respectivă se găsește școala elementară și medie. Acestea au nevoie de echipamente informatice. Școala medie are o bună cooperare cu cooperative și firme private conform sistemului de schimb al serviciilor și bunurilor. Conform cuvintelor directorului școlii Dragan Novaković, cea mai mare problemă este că raportul patrimonial-juridic nu este soluționat, pentru că școala nu este înregistrată în cadastru, respectiv nu este înregistrată în calitate de proprietar al clădirii sau al terenului. De aceea, școala nu poate participa la un număr mare de concursuri.

La școala Elementară „Jan Kolar” din Selenča, angajații sunt foarte mult consacrați socializării copiilor de etnie romă. Directorul școlii Katarina Vrabčenjak a arătat asupra lipsei de mijloace pentru cumpărarea instrumentelor pentru orchestra școlară și de mijloace pentru deplasările la competiții. Secretarul provincial adjunct, Milinka Chrťan, a propus directorului să însărcineze persoanele care vor urmări concursuri și care vor coopera cu alte instituții și cu ajutorul cărora s-ar putea asigura mijloacele suplimentare pentru funcționarea orchestrei.

Școala Elementară „Ivo Lola Ribar” din Plavno este o școală mică cu doar opt clase. Echipamentele, mai ales, mobilierul claselor, este destul de uzat și nesigur pentru folosire. Școala nu are materiale didactice elementare, cum este rigla și compas pentru tablă, precum și microscoape. Directorul școlii Dragan Medić a spus că școala se află în procedura legalizării, adăugând că cea mai mare problemă este încălzirea. Secretarul provincial adjunct pentru educație, Milinka Chrťan, a propus colectivului școlii urmărirea concursurilor, nu numai publicate de secretariatul respectiv, ci și de alte secretariate provinciale, precum și concursurile altor instituții.

Edificiul Ş.E. „Servo Mihalj” din Padej este ordonat şi relativ bine dotat. O problemă o prezintă faptul că construcţia şcolii nu este legalizată. Ljiljana Milovanov, directoarea interimară a menţionat că şcolii i-ar fi binevenite încă trei săli de clasă care sunt în clădire, însă că n-au mijloace suficiente pentru legalizare. O altă problemă o constituie sala de cazane învechită care încălzeşte şcoala şi grădiniţa. Secretarul provincial Nyilas Mihály a menţionat că trebuie reglementată urgent situaţia patrimonială a şcolii, pentru a putea să participe la concursuri. A explicat şi în ce mod trebuie să pregătească documentaţia pentru concurs în vederea obţinerii mijloacelor pentru adaptarea sălii de cazane.

Şcoala Elementară „Dože Đerđ” din Gunaroš este ordonată şi în stare bună. Conform spuselor directoarei şcolii Csikós Hermina,cea mai mare problemă o prezintă acoperişul şcolii şi încălzirea. La fel, este nevoie şi de echipament pentru sala de sport. Şcoala a concurat pentru mijloace pentru adaptare. Propunerea secretarului provincial Nyilas este ca şcoala să urmărească concursurile Secretariatului Provincial pentru Sport şi Tineret (din cauza achiziţiei de echipament pentru sala de sport). Directoarea a amintit şi problema cu manualele pentru copiii cu PEI, deoarece nu există asemenea manuale în limba maghiară. La fel, secretarul provincial a propus să se trimită cererile la concursurile pentru programele şi proiectele pentru avansarea învăţământului.

Edificiul Ş.E. „dr Tihomir Ostojić” din Ostojićevo este ordonat, curtea şcolară este foarte frumoasă şi are 357 de specii de copaci. Sunt pe sfârşite lucrările la adaptarea nodului sanitar, pentru care şcoala a primit anul trecut mijloace la concursul Secretariatului. Conform spuselor directorului Antonijе Cicmil, la anul viitor va concura pentru repararea încălzirii, apoi revitalizarea instalaţiilor şi a acoperişului clădirii şcolare. Anul acesta concurează pentru programe şi proiecte, precum şi la concursul pentru uzul oficial al limbii. Anume, având în vedere că există copii interesaţi pentru învăţarea limbii cu elemente ale culturii naţionale (pentru limba maghiară şi poloneză, câte 25-30 de copii pentru o limbă), secretarul provincial Nyilas a propus ca şcoala să trimită scisoare Secretariatului, în vederea sprijinul tehnic în legătură cu aceasta.

Edifificiul Şcolii Medii de Chimie-Alimentară din Čoka are nevoie de amenajare, precum şi de soluţionarea problemei de legalizare a sălii de sport şi a construcţiilor anexe, unde se află salonul de coafură pentru practica elevilor. József Bata, directorul şcolii,a informat delegaţia Secretariatului Provincial pentru Educaţie, condusă de Nyilas Mihály, despre planul de înscriere în anul şcolar 2018/2019 şi că vor deschide profilul turnător fier şi oţel(fără învăţământ dual). Un mare interes există şi pentru profilul coafor. Când este vorba de cadre, secretariatul competent va ajuta şcoala la soluţionarea acestei probleme.

Ş.E. „Jovan Popović” din Čoka are secţie dislocată la Sanad,iar acolo acoperişul clădirii este în stare proastă. Zorica Bugarčić Čeleketić, directoarea şcolii, a menţionat şi că echipamentul şcolar de calculatoare este învechit şi că din această cauză nu pot să folosească aplicaţia e-catalog. Secretarul provincial a propus ca în vederea digitalizării, precum şi din cauza lucrărilor necesare la acoperişul clădirii şcolii, să urmărească şi în continuare concursurile Secretariatului.

Ş.E. „Žarko Zrenjanin” din Kikinda este bine organizată, spaţioasă, dotată solid, cu cadre didactice bine sincronizate. Conform spuselor directorului Tihomir Farkaš,şcoala participă la multe competiţii la care ocupă locuri de frunte. Biljana Kašerić, secretar adjunct pentru educaţie, a lăudat activitatea colectivului şi cooperarea acestuia cu Centrul pentru munca socială. Anume, este vorba despre cooperarea în cadrul căreia douăzeci de copii migranţi vin organizat la şcoală o dată pe săptămână, astfel că atunci activităţile se conformează acestora. Când este vorba despre violenţa de la egal la egal, la şcoală sunt cu toţii de acord că trebuie făcute eforturi mai mari la prevenirea violenţei.

Clădirea Ş.E. „Vuk Karadžić” din Kikindaeste ordonată şi sub protecţia statului. Conform spuselor directoarei Olivere Lazić, este nevoie de renovarea curţii şcolare, deoarece n-a fost amenajată încă din anul 1950. Apoi, este nevoie de înlocuirea sau asanarea acoperişului. Biljana Kašerić, secretar adjunct pentru educaţie, a propus ca şcoala să urmărească concursurile nu numai pe cele ale Secretariatului pentru Educaţie ci şi concursurile altor secretariate, în vederea obţinerii de mijloace necesare pentru lucrările amintite.

Ş.E. „Jovan Popović” din Kikindaeste foarte bine organizată şi activităţile la şcoală sunt la nivel înalt. Şcoala este ordonată, spaţioasă, iar atmosfera de lucru este stimulatoare. Directoarea şcolii, Jelena Krvopić, a spus că participă la multe proiecte pilot şi că construiesc o grădină organică la şcoală, în cadrul proiectului şcolii antreprenoriale. Dânsa a menţionat că trebuie terminate lucrările la faţada şcolii. La fel, a spus că sunt interesaţi şi pentru introducerea învăţământului bilingv. Biljana Kašerić, secretar adjunct pentru educaţie, a propus conducerii şcolii să urmărească în continuare concursurile pentru a obţine mijloace pentru încheierea lucrărilor la faţadă. În ce priveşte învăţământul bilingv, sfatul a fost să se adreseze Ministerului Învăţământului.

03.05.2018