media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Március

A temerini Lukijan Mušicki Középskola épülete 1796-ban épült és nagyon rossz állapotban van. Milomir Radić igazgató arról tájékoztatott, hogy a Műemlékvédelmi Intézet jóváhagyta a homlokzat javítását és elkészült a szükséges projektdokumentáció. A parkban kerítést kell építeni a sportpálya köré és a pályát is aszfaltozni kell. Az iskola megtekintését követően, Szakállas Zsolt, tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi altitkár azt javasolta az intézmény vezetőségének, hogy továbbra is kövessék a Titkárság programokra és projektekre meghirdetett pályázatait, valamint, hogy forduljanak a Közbefektetéseket Kezelő Irodához is az iskolaépület homlokzatának javításához szükséges eszközök biztosítása érdekében. A látogatás alkalmával a Titkárság képviselői javasolták az iskolának, hogy nyújtsanak be kérelmet a számítástechnika és informatika terén tehetséges diákok számára nyíló gimnáziumi új szak hitelesítésére.

A temerini Petar Kočić Általános Iskola épülete szépen rendezett, a folyosók és az udvar is rendben tartott. Aleksandra Mišković iskolaigazgató elmondta, hogy a közeljövőben fel kellene újítani a központi épület tetőzetét és a tornatermet is. Szakállas Zsolt, a tárcatitkárság altitkára kihangsúlyozta, hogy továbbra is kövessék figyelemmel a Titkárság számukra jelentőséggel bíró meghirdetett pályázatait. Arra a kérdésükre, hogy mi a módja annak, hogy lecserélhessék az intézmény gépkocsiját, a Titkárság képviselőitől azt a tájékoztatást kapták, hogy ezzel az igényükkel a helyi önkormányzat illetékes szervéhez kell fordulniuk.

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola épülete régi, de nagyon szépen rendezett és megfelelően karbantartott. Az iskola 125 éve működik és két épületben szervezi meg az oktató-nevelő munkát, ami megnehezíti tevékenységét (felszerelés beszerzése, az órarend összeállítása a pedagógusok számára). Az intézménynek szerb nyelvű és magyar nyelvű tagozatai vannak. Molnár Attila iskolaigazgató, a tartományi titkár segédtitkárával, Korponai Líviával folytatott megbeszélésen elmondta, hogy a másik iskolaépület rendezetlen vagyonjogi helyzete külön gondot jelent számukra, ezért ügyvédet kell alkalmazniuk a vagyonjogi viszonyok szabályozásának megoldására. További gondot képez az iskolának a tanulók családi struktúrája is, mert majdnem 25%-a családtámogatási segélyből él. A beszélgetésen szó volt arról is, hogy az elmúlt 15 évben az iskolának Vajdaság Autonóm Tartomány nyújtotta a legtöbb befektetési támogatást.

Az erzsébetlaki Testvériség-Egység Általános Iskola épülete régi ugyan, de szépen rendezett, mint ahogyan az iskolaudvar is. Az intézményben három tanítási nyelven folyik az oktató-nevelő munka. Vlatko Ćorović iskolaigazgató arról tájékoztattott, hogy sok tanulójuk kifejezetten szegény családban él. Az iskola sajnos nem rendelkezik tornateremmel és gondot jelent számukra az is, hogy az épület talajvizes területen helyezkedik el, és nagyon nehéz megakadályozni a falak nedvesedését. Korponai Lívia, tartományi segédtitkár elmondta, hogy az iskola vezetősége pályázati úton biztosíthat eszközöket a műszaki dokumentáció kidolgozására.
A találkozón elégedetten állapították meg, hogy a nyelvi és etnikai különbözőségek ellenére nincs erőszak az iskolában.
Az iskolának bejegyzett bővített tevékenysége is van (tájház, látogatás- és kirándulás szervezés).

A bácsi Mezőgazdasági Iskola épülete kivételesen tágas, benne kapott otthont a közép- és az általános iskola is. Mindkét tanintézményben főként az informatikai felszerelés hiányzik. A középiskola jó együttműködést ápol szövetkezetekkel és magáncégekkel a javak és szolgáltatások cseréjének elve alapján. Dragan Novaković igazgató szavai szerint, a legnagyobb problémájuk az iskolaépülettel kapcsolatos rendezetlen vagyonjogi viszonyok, mivel az iskola nincs bejegyezve a kataszterbe, azaz nem úgy, mint az épület vagy a telek tulajdonosa, mely tény több pályázaton is meggátolja a részvételüket.

A bácsújfalusi Ján Kollár Általános Iskola tantestülete nagy figyelmet szentel a roma gyerekek beilleszkedésének. Katarina Vrabčenjak igazgatónő továbbá rámutatott, hogy szűkös eszközökkel rendelkeznek az iskolai zenekar számára hangszerek beszerzéséhez és a versenyekre utazáshoz. Milinka Chrťanová tartományi segédtitkár javasolta az igazgatónőnek, hogy jelöljön ki személyeket, akik majd figyelemmel kísérik a pályázatokat és együttműködnek más intézményekkel, melyek révén biztosítatni lehetne a zenekar működéséhez szükséges további eszközöket.

A palonai Ivo Lola Ribar Általános Iskola kis intézmény, mindössze nyolc tagozattal működik. A felszerelése, de mindenekelőtt a tantermek bútorzata igen kopott, sőt használatuk sem biztonságos. Az iskolából hiányoznak az alapvető taneszközök, mint a táblai vonalzó vagy körző, de mikroszkópjuk sincs. Medić Dragan igazgató elmondta, hogy folyamatban van az iskola épületének legalizálása, miközben a legnagyobb gondjuk a fűtés megoldása. Milinka Chrťanová tartományi oktatási segédtitkár javasolta az iskolai kollektívájának, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a pályázatokat, nem csak azokat, amelyeket az Oktatási Titkárság ír ki, hanem a többi tartományi titkárságét is, illetve más intézmények pályázatait.

A padéi Szervó Mihály Általános Iskola rendezett és viszonylag jól felszerelt létesítmény. Gondot okoz azonban az iskolaépület legalizálása. Ljiljana Milovanov megbízott igazgató elmondta, az épületben levő további három tanteremre is szükség lenne, sajnos hiányoznak a legalizálásukhoz elengedhetetlen anyagi eszközök. A másik probléma az iskolát és az óvodát fűtő régi és elhasznált kazánház. Nyilas Mihály tartományi titkár hangsúlyozta, az iskolának minél előbb rendeznie kell a vagyonjogi viszonyokat, hogy részt vehessen a pályázatokon. Útbaigazítást adott a pályázati dokumentumok előkészítéséhez, hogy az iskola megpályázhassa a kazánház átépítéséhez szükséges eszközöket.

A gunarasi Dózsa György Általános Iskola rendezett, jó állapotban levő objektum. Csikós Hermina igazgatónő elmondása szerint a legnagyobb gondot az épület megrongálódott tetőszerkezete és a fűtés okozza. A tornateremben pedig felszerelésre lenne szükség. Az iskola pályázott helyreállítási eszközökre. Nyilas Mihály tartományi titkár javasolta, hogy az iskola vezetősége kísérje figyelemmel a Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság pályázatait is (a tornaterem felszerelése miatt). Az igazgatónő említést tett a személyre szabott oktatási program szerint tanuló gyermekek tankönyvproblémáira, ugyanis számukra nincsenek magyar nyelvű tankönyvek. A tartományi titkár tanácsolta, pályázzanak a tanítást előmozdító programokra és projektekre is.

A tiszaszentmiklósi Dr. Tihomir Ostojić Általános Iskola épülete rendezett, udvara kivételesen szép, hiszen 357 fafajta található benne. A Titkárság elmúlt évi pályázatán odaítélt eszközökből a vizes góc felújításán folyó munkálatok befejezésükhöz közelednek. Antonije Cicmil igazgató elmondta, hogy jövőre a fűtés javítására, valamint a vezetékek és az épület tetőzetének felújítására igényelnek pályázati eszközöket. Az idén programokra és projektekre, továbbá a hivatalos nyelvhasználat területén kiírt eszközökre fognak pályázni. Mivel 25-30 gyermek jelezte igényét a magyar és a lengyel nyelvnek a nemzet kultúra elemeivel való tanulása iránt, Nyilas tartományi titkár javasolta, hogy az iskola erre bedványban kérjen segítséget a Titkárságtól.

A csókai Vegyészeti és Élelemiszeripari Középiskola épülete bizonyos rendezést igényel, legalizálni kell továbbá a tornatermet és az épület hozzáépített részét, amelyben a tanulók gyakorló fodrászszalonját helyezték el. Bata József iskolaigazgató tájékoztatta a Tartományi Oktatási Titkárság Nyilas Mihály vezette küldöttségét a 2018/2019. tanév beiratkozási tervéről, miszerint új tagozat indul vas és acélöntő-kohász irányzaton (nem duális oktatási rendszerben). Továbbra is nagy érdeklődés nyilvánul meg a fodrász szakma iránt. A káderkérdések megoldásával kapcsolatban az illetékes titkár ígéretet tett a megoldásukhoz való segítségre.
A csókai Jovan Popović Általános Iskolának kihelyezett tagozata működik Szanádon. Ennek az épületnek rossz állapotban van a tetőszerkezete. Az iskola igazgatónője, Zorica Bugarčić Čeleketić megemlítette azt is, hogy az iskola számítógépei elhasználtak, ezért az e- napló nem használható. A tartományi titkár javasolta, hogy a digitalizálás és már fent említett tetőmunkálatok céljából a jövőben kísérjék figyelemmel a titkársági pályázatokat.

A nagykikindai Žarko Zrenjanin Általános Iskola jól szervezett intézmény, tágas, szép berendezéssel, összekovácsolódott tantestülettel. Tihomir Farkaš igazgató arról tájékoztatta a titkárság küldöttségét, hogy az iskola számos versenyen vesz részt, sőt ezeken a vetélkedőkön első helyezéseket is szereztek már. Biljana Kašerić tartományi oktatási segédtitkár dícsérő szavakkal illette a munkaközösséget, különös tekintettel, a Szociális Központtal való együttműködésükre, ami arról szól, hogy mintegy húsz migráns gyermek hetente egyszer szervezetten ellátogat az iskolába, és ekkor a tevékenységeket hozzájuk illesztik. Az iskolán belüli erőszakról szólva egyetértettek abban, hogy sokkal többet kellene foglalkozni a jelenség megelőzésével.
A nagykikindai Vuk Karadžić Általános Iskola épülete állami védelem alatt áll. Olivera Lazić igazgatónő szavai szerint az iskolaudvar felújításra szorul, hiszen utoljára 1950-ben rendezték. Ki kell cserélni, vagy helyre kell állítani a tetőszerkezetet is. Biljana Kašerić tartományi oktatási segédtitkár tanácsolta, hogy az iskola az Oktatási Titkárság pályázatai mellett kísérje figyelemmel a többi titkárság kiírásait is, hogy elegendő eszközhöz jussanak a felsorolt munkálatokhoz.
A nagykikindai Jovan Popović Általános Iskola rendkívül jól szervezett, az iskolai tevékenységek elérik a legmagasabb színvonalat. A tiszta, tágas iskola munkalégköre inspiráló. Jelena Krivopić iskolaigazgatónő elmondta, számos pilot-projektben vesznek részt és a vállalkozó iskola projekt keretében bio-kertet alakítottak ki. Hangsúlyozta, hogy az épület homlokzatán végzett munkálatokat be kellene fejezni. Elmondta azt is, hogy az iskola érdekelt a bilingvális oktatás bevezetésében. Biljana Kašerić tartományi oktatási segédtitkár javasolta az intézmény vezetőségének, hogy a homlokzati munkálatok befejezése végett továbbra is kísérjék figyelemmel a pályázatokat. A kétnyelvű oktatással kapcsolatban a segédtitkár asszony indítványozta, hogy forduljanak az Oktatásügyi Minisztériumhoz.

30.04.2018