media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Mart

Zgrada srednje škole „Lukijan Mušickiˮ u Temerinu građena je 1796. godine i u veoma lošem je stanju. Prema rečima direktora Milomira Radića, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture dao je saglasnost za popravku fasade i potrebna projektna dokumentacija je urađena. Takođe, potrebno je i izgraditi ogradu oko sportskog terena u parku i asfaltirati teren. Nakon obilaska škole, podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice – Žolt Sakalaš, predložio je rukovodstvu škole da i ubuduće prate konkurse pomenutog sekretarijata, koji su u vezi s programima i projektima, kao i to da bi škola trebalo da obrati i Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima, radi obezbeđenja sredstava za obnovu fasade škole. Predloženo je i da škola podnese zahtev za verifikaciju novog smera gimnazije za učenike nadarene za računarstvo i informatiku.

Objekat OŠ „Petar Kočić” iz Temerina fino je uređen, hodnici i školsko dvorište su uredni. Prema rečima direktorke škole Aleksandre Mišković, u skorije vreme trebalo bi obnoviti krov centralnog objekta, kao i sportsku salu. Podsekretar nadležnog sekretarijata Žolt Sakalaš napomenuo je da je važno da predstavnici škole i nadalje prate objavljivanje odgovarajućih konkursa sekretarijata. Na pitanje kako zameniti školski automobil, školi je predloženo da se obrati nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.

Iako je zgrada OŠ „Servo Mihalj” iz Mužlje stara, lepo je uređena i dobro je održavana. Škola postoji već 125 godina i nastavu realizuje u dve zgrade, što otežava njen rad (nabavka opreme, izrada rasporeda časova za nastavnike). Nastava se izvodi na srpskom i na mađarskom jeziku. Tokom razgovora s pomoćnicom pokrajinskog sekretara Liviom Korponai, direktor škole Atila Molnar istakao je da poseban problem školi predstavljaju imovinskopravni odnosi koji u drugoj zgradi nisu regulisani, te da je potrebno angažovanje advokata kako bi se oni rešili. Takođe, školi otežava rad i struktura porodica iz kojih deca potiču, budući da je skoro 25% učenika iz porodica koje žive od MOP-a. Na kraju sastanka, konstatovano je to da je u prethodnih 15 godina u školu najviše ulagala upravo AP Vojvodina.

Objekat OŠ „Bratstvo jedinstvo” iz Belog Blata, iako je star, lepo je uređen, jednako kao i njegovo dvorište. Vlatko Ćorović, direktor škole, naveo je da se u njihovoj školi nastava realizuje na tri nastavna jezika, kao i to da ima mnogo učenika iz izuzetno siromašne kategorije stanovništva. Veliki problem za školu predstavlja i to što je školska zgrada na zemljištu koje ima mnogo podzemnih voda, te je teško sptrečiti izbijanje vlage iz zidova. Takođe, problem je i to što nemaju fiskulturnu salu. Tom prilikom, pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje Livia Korponai napomenula je da rukovodstvo škole može obezbediti sredstva za tehničku dokumentaciju putem konkursa. Ono što je pozitivno jeste to što u školi nema nasilja, bez obzira na jezičke i druge različitosti. Ova škola ima registrovanu proširenu delatnost (etno-kuća i organizacija poseta i ekskurzija).

Objekat Poljoprivredne škole u Baču izuzetno je veliki. U njemu se nalaze srednja i osnovna škola. Njima najviše nedostaje informatička oprema. Ova srednja škola neguje dobru sradnju sa zadrugama i privatnim firmama po sistemu razmene usluga i dobara. Prema rečima direktora škole Dragana Novakovića, njihov najveći problem jeste nerešen imovinskopravni odnos, jer škola nije ubeležena u katastar, tj. Nije upisana kao vlasnik zgrada niti zemljišta. Stoga, škola je blokirana prilikom prijava na znatan broj konkursa.

U Osnovnoj školi „Jan Kolar” u Selenči, zaposleni se mnogo posvećuju socijalizaciji romske dece. Direktorka škole Katarina Vrabčenjak ukazala je na nedostatak sredstava za kupovinu instrumenata za školski orkestar i sredstva za putovanja na takmičenja. Pomoćnica pokrajinskog sekretara, Milinka Hrćan, predložila je direktorki da zaduži lica koja će pratiti konkurse i sarađivati s drugim ustanovama, pomoću kojih bi mogli odbezbediti dodatna sredstva za funkcionisanje orkestra.

Osnovna škola „Ivo Lola Ribar” u Plavnu jeste mala škola koja ima samo osam razreda. Oprema, pre svega, nameštaj u učionicama, prilično je dotrajao i nebezbadan je za upotrebu. Škola nema osnovna učila, poput lenjira i šestara za table, kao i mikroskope. Direktor škole Dragan Medić rekao je da je škola u postupku legalizacije, kao i to da je njihov najveći problem rešavanje grejanja. Pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje, Milinka Hrćan, predložila je da kolektiv škole redovno prati konkurse, ne samo ovog sekretarijata, već i drugih pokrajinskih sekretarijata, kao i konkurse drugih ustanova.

22.03.2018