media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Február

A futaki Miroslav Antić Általános Iskola épülete jó állapotban van. Az iskola igazgatója, Gordana Hajduković-Jandrić szavai szerint a tanulók örömmel és önként jelentkeznek a Titkárság Energia vesz minket körül pályázatára és díjat nyertek egy finnországi nemzetközi projektben is. A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság (a továbbiakban: Titkárság) pályázatán is ennek a projektnek az előmozdítása céljából vettek részt. A Mini kupusijada elnevezésű projekt fejlesztését is tervezik, melynek keretében az óvodás korosztály, az iskolák tanulói és a veterniki Fejlődésben Akadályozott Gyermekek és Fiatalok Otthonának védencei is részt vesznek a lokális közösség által szervezett műhelymunkákban, kiállításokon és rendezvényeken.

A rumai Szent Száva Általános Iskola épülete régi ugyan, de jó állapotban van. Az intézmény folyamatosan korszerűsíti az informatikai szaktantermet és főként pályázati forrásokból új számítógépeket biztosít. Az oktatás szerb és magyar tanítási nyelven valósul meg, és mint arról Gyülvészi Zsolt iskolaigazgató beszámolt, folyamatosan arra törekszik, hogy ösztönözze a szülőket gyermekeik magyar tanítási nyelvű tagozatra való beíratására. Tervezik az iskola bővítését, a konyha és az ebédlő átalakítását a műhely kihelyezésével, így ugyanis további tizenkét tantermet tudnának biztosítani az oktatás minél színvonalasabb megszervezésére.

A begecsi Veljko Petrović Általános Iskola igazgatója, Milan Tatić, arról tájékoztatta a Titkárságot, hogy az intézmény szakmunkatárs hiánnyal küszködik. Az iskolába többnyire roma gyermekek járnak, akikkel felzárkóztató munkát is kell folytatni, így főleg olyan munkatársakra van szükségük, akik ebben tudnak segíteni. Az Újvidék várossal való együttműködésnek köszönhetően, ezeknek a tanulóknak az utaztatását is megszervezik az ún. Banglades-telepről. Az iskola két tanterem hozzáépítését igényli, a pótoktatás és az emelt szintű oktatás céljaira szolgáló helyiséghiány megoldására, ezért a Titkárság képviselői a jelenleg meghirdetett pályázatain való részvételre ösztönözte az intézményt.

A Bogdan Šuput Középiskola épülete régi ugyan, de kitűnő állapotban van, helyiségei világosak és kellemes hangulatúak. Az iskola udvarának betonjárdái azonban felújításra szorulnak. Aleksandra Vujasinović, az intézmény titkára elmondta, hogy eddig nem okozott gondot sem a szerb tanítási nyelven, sem a magyar tanítási nyelven oktató szakember állomány biztosítása, és kitért a Magyar Nemzeti Tanáccsal való kiváló együttműködésükre.

A budiszavai Ivo Andrić Általános Iskola legnagyobb gondja a tanulók létszámának csökkenése, az eleve kevesebb számú gyermekszületés, de a családok Európa uniós országokba való elköltözése miatt is. Goran Srdić iskolaigazgató elmondta, hogy szeretnék megtartani a magyar tannyelvű oktatást, ezért lehetséges új tanulókat próbálnak az intézménybe bevonni. Az iskola az alsó tagozatos diákok számára szervezett napközis tartózkodást kínál, amit a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával tudnak finanszírozni, emellett a Magyar Nemzeti Tanács azt javasolta nekik, hogy vele együttműködésben átfogó felmérést készítsen a magyar tanítási nyelvű tagozatra íratható lehetséges első osztályos tanulókkal kapcsolatos helyzetről.

Az újvidéki Isidor Bajić zeneiskola képviselőivel megtartott értekezleten főként az új iskolaépület felépítéséről volt szó, ahol az alapfokú és középfokú zeneiskola, valamint az alapfokú és középfokú balettiskola is működne. A tervek szerint akkor új szakokat is nyitnának – pop zene, jazz zene és modern zene szakirányon.

Az újvidéki Svetozar Miletić Közgazdasági Középiskola duális képzést folytat a kereskedő szakirányon. Az épület átalakításra szorul, ezért a Titkárság jelenlegi pályázataihoz kaptak útmutatást.

Az újvidéki Szent Száva Felnőttképző Általános Iskola épülete rendezett, ám felújításra szorul. Nikola Joković iskolaigazgató kezdeményezte az egy éves időtartamú, vagy tanfolyam jellegű képzési szak megnyitását az alapfokú iskolai tanulmányaik befejezése után tanulmányaikat folytatni szándékozók számára.

Az Újvidéki Balettiskola rendezett épületben működik és az öltözők is figyelemre méltóan karbantartottak. Sanja Vučurević, az iskola igazgatója ismertette a jövőbeni új épület kinézetét és a Zeneiskolával való közös működés ötletét. Az elhangzottak értelmében, Marijana Divijački, Titkárságunk munkatársa tájékoztatót nyújtott a meghirdetésre kerülő titkársági pályázatok részleteiről és a pályázati lehetőségekről.

A péterváradi Jovan Dučić Általános Iskola helyszűke miatt az első és második osztályos tanulók számára váltásközi beosztásban is meg kell, hogy szervezze az oktató-nevelő munkát. Mint mondják, elegendő lenne mindössze három újabb tanterem ennek a gondnak a megoldására. Tervezik a fizika, kémia, biológia és földrajz szaktantermekkel való bővítéshez szükséges hozzááépítési munkálatokat, ezért a Titkárság jelenlegi pályázataira kaptak útmutatást.

A bukováci Augusztus 22. Általános iskola igazgatója, Milanka Deman többek között elmondta, hogy az intézményben kellemes és aktív munkalégkör uralkodik, a munkaközösség összetartó, az épület korszerű. Nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre és az egészséges táplálkozásra. Az iskola udvarában organikus kert van és minden évben megszervezik a Povrćijada elnevezésű rendezvényt az egészséges táplálkozás jegyében, melyen nem csak tanulóik, hanem azok szülei részt vesznek.

Az újvidéki Jovan Jovanović Zmaj Gimnázium épülete jó állapotban van. Dr. Radivoje P. Stojković igazgató arról tájékoztatott, hogy az Oktatási Minisztérium jóváhagyta az intézménynek a kizárólag angol nyelven megszervezendő (ez alól kivétel a szerb nyelv tantárgy oktatása) nemzetközi érettségi szakirányt, amit 2018 szeptemberétől indítanak. Terveik között szerepel a diákcsere program is – melynek keretében a külföldi diákok egy évig fognak intézményükbe járni.

A futaki Desanka Maksimović Általános Iskola épülete megfelelő állapotban van, de a helyiségeket festeni kell. Slobodan Egelja iskolaigazgató elmondása szerint az intézményben kellemes és aktív munkalégkör uralkodik. A tornaterem használhatatlan, de tekintettel arra, hogy már több éve rendelkeznek a felújítására vonatkozó tervvel és a használati engedélyekkel is, lehetőség van arra, hogy támogatási eszközöket igényeljenek, így a Titkárság a jelenleg meghirdetett pályázataira való jelentkezéshez kaptak útmutatást.

Az újvidéki Milan Petrović Általános- és Középiskola épülete korszerű és takaros, minden védence sajátos igényének megfelelő. Az iskola, valamint a keretében működő otthon által nyújtott kitűnő feltételek miatt a szolgáltatásaikat használók létszáma egyre nő, ezért további bővítésre van szükség. Az intézmény nem csak oktató jellegű, hanem szociális és rehabilitációs jellegű is. Dolgozói azt szeretnék, ha a kisegítő módszereket és technológiát alkalmazó erőforrás központ lehetnének, hogy minél több rászorulónak biztosíthassák a számukra nélkülözhetetlen kisegítő eszközt.

Az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskola a város egyik legnagyobb és legtekintélyesebb általános iskolája, ezért nagy a szülők érdeklődése, hogy ide írathassák gyermekeiket. Abban is kiemelkedő, hogy vannak két tanítási nyelvű tagozatai, valamint a szerb nyelvű oktatás mellett magyar tanítási nyelven is megszervezi az oktatás-nevelést, továbbá lehetőséget biztosít a francia, a kínai és a görög nyelv fakultációs tanulmányozására is. A gondot számukra az jelenti, hogy kicsi az iskola udvara a tanulók létszámához képest.

A veterniki Mihajlo Pupin Általános Iskola szépen rendezett és karbantartott, ami arról tanúskodik, hogy az ott dolgozók azon fáradoznak, hogy minél rendezettebb, megfelelőbb és korszerűbb munkafeltételeket nyújtsanak az intézményükben tanuló diákok számára. Ez az egyetlen olyan iskola a környékben, ahol nincs megszervezve az első és második osztályos kisiskolások napközis tartózkodása, pedig a szülők ezt nagyon igénylik. Teodora Mitić igazgató kiemelte a szülőkkel, a helyi közösséggel és a tájékoztatási eszközökkel való kitűnő együttműködést, melynek köszönhetően sikeresen meg tudják oldani az iskola gondjait.

Az újvidéki Svetozar Marković Gimnázium nagyon jó állapotban van, világos és igen kellemes hangulatú. Az épület rendezett és számos tartalmat kínál tanulóinak. Tatjana Vukadinović igazgató arról tájékoztatott, hogy rendszeresen pályáznak a Titkárság meghirdetett támogatásaira. Nagyon fontos lenne az épület homlokzatának felújítása és ablakainak cseréje, ennek viszont magas a költségvonzata, mert az épület a Tartományi Műemlékvédelmi Intézet védelme alatt áll. Ez az egyetlen olyan gimnázium Újvidéken, ahol magyar tanítási nyelven is megszervezik a tanulók oktatását, de a magyar nyelvű tankönyvek gondot okoznak. Ezzel kapcsolatban kitértek a Magyar Nemzeti Tanáccsal való kitűnő együttműködésre is.

A veterniki Marija Trandafil Általános Iskola rendezett, sok díszítő, de nem túlzott kiegészítő részlettel. Kellemes légkör és munkahangulat uralkodik az intézményben, belterét a gyermekek különböző iskolai tevékenységek során készített alkotásai, munkái díszítik. 2014 óta részt vesznek az Öko-iskolák elnevezésű nemzetközi programban és ők az első vajdasági iskola, amely elnyerte a program zöld zászlaját. Az intézmény dolgozói azt szeretnék elérni, hogy modell iskola legyenek a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés terén. Sokrétű munkájukat az is bizonyítja, hogy ők a házigazdái a felzárkóztató oktatásban részesülő gyermekeket is felölelő bábcsoportok régióközi szemléjének.

Az újvidéki Vuk Karadžić Általános Iskola tágas telken helyezkedik el és nagyon szép tornateremmel rendelkezik, valamint térfigyelő kamerákkal is felszerelték. Zorica Zeljović iskolaigazgató arról tájékoztatott, hogy az intézménynek a sajátos nevelési igényű gyermekekkel folytatott munkához és a roma nemzetiségű tanulók felzárkoztatásához értő szakemberekre van szüksége. Elmondta továbbá, hogy az iskola épületének új helyiségekkel való bővítése nagyon kívánatos lenne, mert ezzel feltételeket tudnának biztosítani ahhoz, növeljék az iskolájukba íratható gyermekek létszámát. Figyelemmel arra, hogy a diákok megfogalmazták művészi hajlamaik kifejezése iránti igényeiket is, a Titkárság képviselői a munkaértekezleten javasolták annak lehetőségét, hogy fellépjenek a Tartományi Kormány halljában szervezendő rendezvényeken.

Az újvidéki Pavle Savić Műszaki Középiskolában tett látogatás során az intézményben oktatott szakirányokról és a szakember állományról volt szó. Mila Kostić igazgató elmondta, hogy a tanulók képzése jelenleg három tevékenységre terjed ki. Nagy az érdeklődés a pék, a hentes és a fodrászképzés iránt. Sokat dolgoznak azon, hogy minél több tanulójuk legyen, a képzési szakokat ezért igyekeznek a piaci igényekhez igazítani. Az intézmény vezetője arról is beszélt, hogy nagyon fontos lenne számukra a tornaterem építésének befejezése, amely évek óta az enyészeté, hiszen nem használható és rendbe hozni sem tudják. Ennek a helyzetnek a megoldására a Titkárság pénzeszközeinek pályázat útján való elnyeréséhez kaptak útmutatást.

Az újvidéki Laza Kostić Gimnázium épületét rendezett és szépen karbantartott park övezi, a tanulóknak kellemes iskolában tartózkodási időt nyújtva. Tornaterme sajnos nincs, ezt tervezik a közeljövőben építeni. A projekt kidolgozásához a helyi önkormányzat és a tartomány eszközeire számítanak. A tornaterem hiányát egyelőre a testnevelés oktatására alkalmas helyiség bérlésével oldják meg, de ez hosszú távon semmiképpen nem jó megoldás diákjaik számára. Ez az egyetlen olyan iskolaépület, amely minden típusú előadásra megfelelő épített színpaddal rendelkezik.

Az újvidéki Dušan Radović Általános Iskola három külön épületből áll, melyek közül az egyik újonnan épült és minden tekintetben eleget tesz a korszerű oktató-nevelő tevékenység követelményeinek, míg a másik két épület régi és folyamatos beruházást igényel. Erre vonatkozóan a Titkárság képviselőitől a látogatás során a pályázati lehetőségekről kaptak részletes tájékoztatást. Az iskola igazgatója, Slavoljupka Mihajlović elmondta, hogy több mint 450 roma nemzetiségű tanulójuk van és jelentős az eltérés az azonos korú tanulók kompetenciái között.

Az újvidéki Jovan Popović Általános Iskola épülete jó állapotban van. Katarina Kovačević, az iskola megbízott igazgatója elmondta, hogy intézményüknek nincs tornaterme és az informatika szaktanterem felszerelése sem megfelelő. Elmondta továbbá, hogy ők lesznek idén a nemzetközi orosz nyelvi verseny házigazdái, a NIS támogatásával. Kölön hangsúlyt fektetnek az orosz nyelv oktatására intézményükben, emellett minden iskolaévben lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók a hatodik osztálytól két tanítási nyelven folytassák tanulmányaikat – a szerb nyelv mellett orosz, illetve angol nyelven.

Az újvidéki Kosta Trifković Általános Iskola rendszeresen pályázik a helyi önkormányzat és a tartományi titkárság támogatásaira. A legfontosabb most az intézmény épületének felújítása, mert a tanulók számának növekedésével kapacitásaikat is bővíteniük kell. Az iskola igazgatója, Milan Spasojević minden tanterembe okos táblát és minden pedagógusnak tablet PC-t szeretne biztosítani. Magánbiztonsági megoldással szervezik meg az iskola biztonságát, amit a szülők finanszíroznak.

Az újvidéki Mileva Marić Einstein Műszaki Iskola egyik legfontosabb célja jelenleg a diák internet telepítése. Az erre vonatkozó projektet már megküldték elbírálásra. Az iskola épülete megfelelő állapotban van, a video felügyelet és a számítógépes felszerelésük szorul felújításra.

Az újvidéki Gépészeti Iskola 10.0002 területtel rendelkezik, az épület állapota kielégítő. Az ide íratkozó tanulók száma évről-évre növekszik. Az iskola bekerült az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai-fejlesztési Minisztérium E-napló projektének megvalósítására jelentkező intézmények szűkített körébe.

Az újvidéki Dositej Obradović Általános Iskola – annak ellenére, hogy 2011-ben és 2013-ban átalakították és bővítették, további bővítést igényel. Az intézmény egyébként jól felszerelt és rendezett. A napközis tartózkodást nagyon jól megszervezik. Számos városi, tartományi és országos szintű projektben is részt vesznek és a tartományi tárcatitkársággal is jó az együttműködésük.

Az újvidéki Svetozar Marković Toza Általános Iskola jól felszerelt és rendezett. Az épület jó állapotban van, a mosdókat felújították. Az iskola szépen és megfelelően berendezett díszteremmel, konyhával és napközivel rendelkezik. Minden évben növekedik a hozzájuk íratkozó tanulók száma. Az intézmény igazgatója és dolgozói lelkiismeretesen és felelősségteljesen végzik feladataikat. A munkaközösséget példás interperszonális viszonyok jellemzik.

Az újvidéki Ivo Lola Ribar Általános Iskola útmutatást kapott a Titkárság pályázati lehetőségeiről, ugyanis oktatási eszközök (három okos tábla, gyors internet) beszerzésére, valamint az épület homlokzatának és a padlók felújítására igényelnek anyagi támogatást. Saša Gajić iskolaigazgató a befejező munkálatokról és javításokról is beszélt a Titkárság képviselőinek, és megállapodtak a további együttműködésben.

Az újvidéki Ivan Gundulić Általános Iskola épülete rendezett és hangulatos, a gyermekek egész napos ott tartózkodására teljes mértékben és megfelelően berendezett és felszerelt. Az intézményben figyelmet fordítanak arra, hogy ápolják a székhelyét képező városrészhez tartozás érzését és hangulatát, ezért falait az Almásnak nevezett városrészről készített képek, fényképek és műalkotások díszítik. Több projektben is részt vesznek, ezek egyike az Egészséges táplálék elnevezésű, amit Csenejben szerveznek, ahol az iskola tanulói nem csak az egészséges táplálkozásról tanulnak, hanem természet közeli környezetben, közvetlenül is megismerkednek az élelmiszertermesztéssel, az iskola fóliaházaiban folytatott gyümölcs- és veteménytermesztésben való közvetlen részvétellel.

Az újvidéki Isidora Sekulić Gimnázium meglátogatása során Ružica Vukobratić igazgató többek között kiemelte az iskola Oroszországgal való együttműködését, valamint Németország belgrádi nagykövetségével való együttműködését. Ez utóbbinak köszönhetően az iskola tanulói minden évben német nyelvi vizsgát tehetnek, mellyel nemzetközi tanúsítványt szereznek. A gimnázium galériaként is szerepel a nyilvántartásban, raktárában ugyanis több mint 300 művészeti alkotást őriz. Munkájáért 2015-ben Szent Száva elismerésben részesült.

A horgosi Kárász Karolina Általános Iskola rendezett épület, látható, hogy dolgozói arra törekszenek, hogy a régi iskolaépületet minél megfelelőbben karban tartsák, ezzel minél jobb és kellemesebb közeget biztosítsanak tanulóik számára. Az iskolaudvarban mindent előkészítettek az új díszcserjék elültetéséhez, már csak a szép időt várják, hogy megszépíthessék az udvart. A támogatók fellelésében is igen tevékeny az intézmény, emellett szól, hogy a Szülői Tanács megszavazta, hogy a szülők háromhavonta 100,00 -100,00 dinár befizetésével járuljanak hozzá az iskola költségvetéséhez, ezzel is bizonyítva, hogy tudatában vannak az iskola támogatásának jelentőségével.

Az újvidéki Veljko Vlahović Általános Iskolában lecserélték a nyílászárókat, így most az épület energiahatékonysága kivételesen jó. Az egész épület tiszta és rendezett, kellemes hangulatú. Az intézményben munkafegyelem uralkodik, működésének és irányításának megszervezése, a munkaközösség tagjai közti viszonyok Ljubica Grubač igazgatónak köszönhetően kiválóak. A tornaterem felújítása van most náluk folyamatban, a munkálatok befejezését két-három hónap múlva várják.

A kátyi Đura Jakšić Általános Iskola három kihelyezett épületben működik. Az egyik épületet teljesen felújították, a központi épület viszont nagyon rossz állapotban van, míg a harmadik épület esetében, ahová az első és második osztályosok járnak, a hiányos gyalogátkelőhely okoz gondot. Ott a jelzéseket mindenképpen újítani kell. A központi épületben jelenleg építkezési munkálatok folynak. Verica Letić iskolaigazgató elmondta, hogy munkatársaival folyamatosan arra törekednek, hogy a lehető legjobb feltételeket biztosítsák intézményük tanulói és dolgozói számára.

A kaboli Laza Kostić Általános Iskola 1971-ben épült, és azóta nem voltak jelentősebb beruházások az épületbe. Az igazgató és a dolgozók erőfeszítéseinek köszönhetően azonban az épület megfelelő állapotban van, karbantartott és minden gondot a lehetőségekhez mérten oldanak meg, hogy az itt tanuló gyerekek minél kellemesebben és biztonságosabban érezhessék magukat, mondta Slavica Grlić igazgató, aki élen jár a munkafeladatok felelősségteljes elvégzésében. Az épület rendezett és nagyon kellemes légkört áraszt. Az emberi kapcsolatok a munkaközösségben kitűnőek.

Az újvidéki Első Vajdasági Brigád Általános Iskola épülete kitűnő állapotban van, világos és szépen berendezett. Számos tartalmat biztosít az itt tanuló diákoknak. Oliver Stojanović igazgató elmondta, hogy hat támogatás iránti pályázatot dolgoztak ki. Emellett beruházási pályázatot is készítenek, az iskola konyhájának felújítására. Bővíteni is szeretnék az épületet, ehhez egyelőre az építkezési engedélyt várják.

Az újvidéki Miloš Crnjanski Általános Iskola épületét 2009-ben bővítették, amivel az iskola egy kisebb tornatermet, könyvtárat, két kisebb tantermet és egy tanteremként is használható dísztermet kapott. Zdenka Ivković igazgató elmondta, hogy iskolájuk 2006-ban csatlakozott az Erőszakmentes Iskola programhoz. Elmondta továbbá, hogy elégedett az épület felszereltségével és rendszeresen követik a Titkárság pályázatait.

Aleksandar Maletin, az újvidéki Branko Radičević Általános Iskola igazgatója elismerően szólt a Titkárság iskolalátogatási kezdeményezéséről. Arról tájékoztatott, hogy az intézményüknek jelenleg beruházási karbantartásra van szüksége. Szavai szerint az iskolában a biztonság kielégítő szinten van. Iskolájuk egyike azon két újvidéki iskolának, melyben egész napos tanítást szerveznek, és nagy az érdeklődés irántuk. Az iskola titkára arról tájékoztatott, hogy tanulóik néhány nemzetközi együttműködési programban is részt vettek.

A szabadkai Majsai Úti Általános Iskola épülete tágas és rendezett. Nemrégiben kicserélték a központi épület ablakait, így az iskolában tartózkodás mind a gyermekek, mind pedig az ott dolgozók számára sokkal kellemesebbé vált. Bognár Beáta, az iskola igazgatónője, megköszönte a Tartományi Oktatási Titkárságnak a kapott eszközöket. Segítségükkel az iskolát korszerűsíthették és megszüntettek néhány oktatási folyamatot zavaró hiányosságot. Az igazgatónő a látogatás alkalmából elmondta, hogy már vannak ötletterveik a tornaterem tetőszerkezetének javítására, mindkét épület ablakainak lecserélésére, a gázkazán cseréjére, a padlástér szigetelésére, a sportpálya felújítására, a kerítés javítására és a belső ajtók lecserélésére.

A szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola épülete régi, de jól megőrzött. Az iskola belső berendezése szállodára emlékeztet, és a tanulók öltözete is szállodai személyzet egyenruhája. A munkaértekezleten szó volt a duális oktatási rendszer bevezetéséről, illetve arról a tényről, hogy ebből az iskolából indult néhány új oktatási profil, mint például a banktisztviselő és a pénzügyi adminisztrátor. Az igazgató, Zombori Imre szavai szerint, céljuk az, hogy tömegellátással foglalkozzanak és lehetővé tegyék a diákétkezde működését. A problémák tekintetében, amelyekkel az iskola szembesül, megemlítette a tornaterem hiányt, illetve azt, hogy az épület a zsidó község tulajdona, emiatt egyes pályázatokon nem vehetnek részt.

Az újzsedniki Bosa Milićević Általános Iskola épülete tágas és rendezett. Az iskolai létesítményben és a korszerű tornateremben bőségesen van hely a tanításon kívüli tevékenységekre. Mivel az iskolának kevés tanulója van, nagy a kihasználatlan terület. A fűtőolaj megtakarítása és az iskola költségeinek csökkentése érdekében, ki kell cserélni a létesítmény ablakait. Továbbá fel kell erősíteni a térerőt, hogy minden tanteremben biztosítani lehessen az internetes hozzáférést.

Az adai Műszaki Középiskola épülete ugyan régi, mégis rendezett. Az iskolában jól felszerelt műhelyek állnak a tanulók rendelkezésére. Titkárságunk küldöttségét – élén Nyilas Mihály tartományi oktatási titkárral, Gilice Hilda igazgatónő tájékoztatta az iskola épületén elvégzett munkálatokról és javításokról. A látogatás alkalmával szó volt egy diákotthon létrehozásáról is, amire az iskolának már vannak kész ötlettervei, illetve, arról, hogy a kiépítése létfontosságú, hiszen a tanulók 70%-a utazik az iskolába. A szóban forgó diákotthon megnyitásával - a határon átnyúló együttműködés keretében - megvalósulna a Magyarországgal való cserediák program is. Az igazgatónő azt is elmondta, hogy az iskola kivételesen jól együttműködik különböző cégekkel, fenőttoktatást szervez és tanulóinak kiváló feltételeket nyújt. A problémák tekintetében, amelyekkel az iskola szembesül, az igazgatónő a gépészmérnök szakemberek hiányát emelte ki. A látogatás végén Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár kiemelte az elkövetkező pályázatok és a további együttműködés fontosságát, illetve felajánlotta a Titkárság segítségét az iskola problémáinak megoldásában.

A kivételesen szépen rendezett adai Bartók Béla Alsófokú Zeneoktatási és Nevelési Iskola helyiségszűkében van. Ennek áthidalására tervbe vették, hogy a helyi Cseh Károly Általános Iskola épületén folyó munkálatok és átalakítás befejeztével a zeneiskola átköltözik a központi épületbe. Bács Annamária, a zeneiskola igazgatónője, a többi között kiemelte a szakkáderhiányt is. Javasolta egy képzőközpont létrehozását, melyben káderátképezés folyna. Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár kijelentette, hogy a Titkárság támogatni fogja a szóban forgó elképzelést, valamint az összes Vajdaság autonóm tartományi zeneiskola tevékenyégével kapcsolatos szakmai szemináriumok szervezését.

A Cseh Károly Általános Iskola impozáns nagy épülete egyben Ada műemléke is. Maksó Éva igazgatónő a Tartományi Oktatási Titkárság Nyilas Mihály vezette küldöttségét tájékoztatta az épületen folyó munkálatokról és javításokról, és megbeszélték, hogy az iskola továbbra is figyelemmel kíséri a Titkárság pályázatait.

A moholi Novak Radonić Általános Iskola tágas épületében a tanításon kívüli tevékenységekre is van elegendő hely. A Titkárság pályázatán nyert eszközöket az épület átalakítására fordították. Az iskola haladó szellemű vezetősége a tanítási folyamat továbbfejlesztése céljából újításokra törekszik. Nyilas Mihály tartományi titkár a Titkárság támogatásáról biztosította Snežana Došić igazgatónőt a magyaországi testvériskolákba versenyre és diákcsere céljából utazó tanulók utazási költségeinek finanszírozása tekintetében.

23.03.2018