media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено време, 1 извршилац - саветник за односе с јавношћу

Јавни конкурс за заснивање радног односа на неодређено време, 1 извршилац - саветник за односе с јавношћу.
Рок за подношење пријава почиње да тече 15.2.2018. године. Јавни конкурс траје до 1.3.2018. године.

Конкурс

14.02.2018