media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Februar

Objekat OŠ „Miroslav Antić” iz Futoga u dobrom je stanju. Prema rečima direktorke škole Gordane Hajduković-Jandrić, učenici se rado i dobrovoljno prijavljuju na projekat našeg sekretarijata – „Energija je svuda oko nas”. Osvojili su i nagradu na jednom međunarodnom konkursu u Finskoj. Radi unapređivanja pomenutog projekta, prijavili su se na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise,upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat). Takođe, planiraju da se unapredi i projekat „Mini kupusijada”, u okviru kojeg deca iz vrtića, škola i Doma iz Veternika – u organizaciji lokalne zajednice – održavaju radionice, izložbe i priredbe.

Iako je zgrada OŠ „Sveti Sava” iz Rumenke stara, u dobrom je stanju. Škola stalno obnavlja informatički kabinet i nabavlja nove računare, od novaca dobjenih prvenstveno putem konkursa. Nastava se izvodi na srpskom i na mađarskom jeziku. Direktor škole Žolt Đilvesi istakao je da kontinuirano pokušava da motiviše roditelje da upisuju decu u mađarsko odeljenje. U budućnosti planiraju proširenje škole, adaptaciju kuhinje i trpezarije, izmeštanjem radionice, čime bi dobili dodatnih dvanaest učionica.

Direktor OŠ „Veljko Petrović” iz Begeča, Milan Tatić, rekao je da je problem te škole manjak stručnih saradnika, pogotovo zato što se u školu upisuju deca romske populacije, s kojom je potrebno dodatno da se radi. Inače, toj deci – u saradnji s Gradom Novim Sadom – obezbeđen je prevoz iz naselja Bangladeš. Školi je potrebna dogradnja još dve učionice za pripremnu, dodatnu i dopunsku nastavu, te su upućeni da se prijave na aktuelne konkurse Sekretarijata.

Objekat Srednje škole „Bogdan Šuput”, iako je star, u odličnom je stanju. Zgrada je svetla i prijatna. Neophodna je sanacija betonskih staza u dvorištu škole. Sekretarka škole, Aleksandra Vujasinović, istakla je da dosad nisu imali problema s nastavnim kadrom za oba nastavna jezika (nastava se odvija na srpskom i na mađarskom jeziku). Takođe, istaknuto je i to da su do sada imali odličnu saradnju s Nacionalnim savetom mađarske nacionalne manjine.

Najveći problem OŠ „Ivo Andrić” iz Budisave jeste taj što je smanjen broj đaka zbog manjeg broja dece, ali i zbog stalnog iseljavanja porodica u zemlje Evropske unije. Direktor škole – Goran Srdić – rekao je da bi želeli da se nastava na mađarskom jeziku održi i da pokušavaju da privuku i nove potencijalne učenike u školu. Učenicima se od I do IV razreda nude organizovani produženi boravak za koji finansijsku pomoć dobijaju i od Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine. Stoga, školi je predloženo da – u saradnji s njima – pokrene veću akciju analiziranja stanja potencijalnih učenika prvog razreda, koji bi mogli da pohađaju nastavu na mađarskom jeziku.

Na radnom sastanku s predstavnicima muzičke škole „Isidor Bajić” iz Novog Sada uglavnom se govorilo o izgradnji nove škole, gde će biti smeštene i osnovna i srednja muzička, kao i osnovna i srednja baletska škola. Planira se da se tada pokrenu i novi smerovi, kao što su – pop muzika, džez i moderna muzika.

Srednja ekonomska škola „Svetozar Miletić” iz Novog Sada već primenjuje dualno obrazovanje za obrazovni profil trgovac. Samom objektu potrebna je adatacija, te su upućeni na aktuelne konkurse Sekretarijata.

Objekat škole za osnovno obrazovanje i vaspitanje odraslih „Sveti Sava” iz Novog Sada je uredan, bez obzira na to što je potrebno njegovo renoviranje. Predlog direktora škole – Nikole Jokovića – jeste da se otvori obrazovni profil u trajanju od jedne godine ili kurs za određeno zanimanje, za polaznike koji nakon završetka školovanja imaju želju da nastave školovanje.

Baletska škola u Novom Sadu je uredna i uočljivo je da su svlačionice održavane. Direktorka škole, Sanja Vučurević, predočila je izgled buduće škole i ideju zajedničkog rada s muzičkom školom. Na osnovu tih podataka, saradnica našeg sekretarijata Marijana Divijački upoznala je direktorku škole s detaljima u vezi s predstojećim konkursima i s mogućnostima konkurisanja.

U OŠ „Jovan Dučić” iz Petrovaradina, zbog nedostatka prostora, nastava je organizovana i u međusmeni – za učenike prvog i drugog razreda. Kako kažu, dovoljne bi bile još tri učionice da bi se taj problem rešio. U planu je da se uradi projekat za nadogradnju kabineta za fiziku, hemiju, biologiju i geografiju. Upućeni su na aktuelne konkurse Sekretarijata.

Direktorka OŠ „22. avgust” iz Bukovca, Milanka Deman, istakla je da u toj školi vlada dobra i radna atmosfera, da je kolektiv skladan i da je ustanova savremena. Veliki akcenat stavljaju na ekologiju, zaštitu životne sredine i zdravu ishranu. U dvorištu škole imaju organsku baštu. Svake godine, održavaju Festival zdrave hrane „Povrćijada”, u koji su uključeni i roditelji i učenici.

Objekat gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj” iz Novog Sada u dobrom je stanju. Direktor gimnazije – dr Radivoje P. Stojković – napominje da im je Ministarstvo prosvete odobrilo smer međunarodne mature, koji će s realizacijom početi od septembra 2018. godine. Nastava će se odvijati isključivo na engleskom jeziku (izuzev nastave na obaveznom predmetu – srpski jezik). U planu im je i razmena učenika; u tom slučaju, učenici iz inostranstva dolazili bi kod nas na period od godinu dana.

Objekat OŠ „Desanke Maksimović” u Futogu nalazi se u dobrom stanju, iako je potrebno okrečiti njegovu unutrašnjost. Prema rečima direktora škole Slobodana Egelje, u kolektivu vlada dobra i radna atmosfera. Sala za fiskulturu im je neupotrebljiva. Budući da projekat za njenu rekonstrukciju imaju već više godina sa upotrebnim dozvolama, upućeni su na aktuelne konkurse sekretarijata.

Prvi utisak o SOŠO „Milan Petrović” iz Novog Sada jeste da je objekat savremeno izgrađen i uređen, te da je prilagođen potrebama svih korisnika. Zbog velikog broja učenika i odličnih uslova koje imaju u ovoj školi i domu, neophodno je njeno dodatno proširenje. Ova ustanova ima ne samo obrazovni, već i socijalni i rehabilitacioni karakter. Zaposleni u njoj želeli bi da škola postane resursni centar za asistivnu tehnologiju, kako bi se omogućio većem broju korisnika pristup pojedinim pomagalima.

Škola „Petefi Šandor” u Novom Sadu jedna je od najvećih osnovnih škola u gradu i na dobrom je glasu, te su roditelji veoma zainteresovani da u nju upišu decu. Pored toga, prednost ove škole jeste i u tome što se u njoj realizuje bilingvalna nastava, kao i nastava na srpskom i na mađarskom jeziku. Problem s kojim se škola suočava jeste površina dvorišta, jer je pohađa mnogo đaka. Oni imaju mogućnost da – u vidu fakultativnih aktivnosti – izučavaju francuski, kineski i grčki jezik.

Objekat OŠ „Mihajlo Pupin” iz Veternika jeste lepo uređen i održava se veoma uredno, što pokazuje nastojanje zaposlenih da se zgrada održava i osavremeni kako bi se stvorili optimalni uslovi za rad. Ovo je jedina škola u okolini koja nema produženi boravak za učenike prvog i drugog razreda, a roditelji su veoma zainteresovani za to. Direktorka škole Teodora Mitić istakla je izuzetno dobru saradnju s roditeljima, mesnom zajednicom i medijima, jer zahvaljujući tome uspešno rešavaju probleme u školi.

Novosadska gimnazija „Svetozar Marković” jeste u odličnom stanju, svetla je i veoma prijatna za boravak u njoj. Objekat je lepo uređen, s brojnim sadržajima koji su namenjeni učenicima. Direktorka škole Tatjana Vukadinović istakla je da škola redovno učestvuje na konkursima sekretarijata. Objektu je neophodna zamena fasade i prozora, koja je veoma skupa, budući da je on pod zaštitom Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ovo je jedina gimnazija u Novom Sadu u kojoj se nastava odvija na srpskom i mađarskom jeziku. Na sastanku su još istakli da imaju problema sa udžbenicima na mađarskom jeziku i da imaju dobru saradnju s nacionalnim savetom.

Objekat OŠ „Marija Trandafil” iz Veternika uređen je s mnogo detalja koji nisu nametljivi. U njemu su istaknuti i mnogi dečji radovi koji prate njihove aktivnosti. Oseća se prijatna i opuštena, ali radna atmosfera. Škola od 2014. godine učestvuje u međunarodnom programu „Eko-škole” i prva je osnovna škola na teritoriji AP Vojvodine koja je dobila Zelenu zastavu programa. Zaposleni u njoj teže ka tome da postanu model škole u oblasti ekologije i trajno održivog razvoja. Pored toga, oni su i domaćini Međuregionalnoj smotri lutkarskih grupa koja obuhvata i inkluzivnu decu.

Osnovna škola „Vuk Karadžić” iz Novog Sada prostire se na velikoj parceli i ima veliku, lepu fiskulturnu salu. Prema rečima direktorke škole Zorice Zeljković, potreban im je nastavni kadar u oblasti rada sa učenicima s posebnim potrebama, kao i učenicima romske nacionalnosti. Ona je ukazala i na potrebe za raznim ulaganjima u vidu izgradnje novih prostorija, kako bi se privuklo što više učenika. Imajući u vidu to što su učenici željni umetničkog dokazivanja, predstavnicima škole na radnom sastanku predloženo je da se đaci prijave na svečanosti koje će se održavati u holu Pokrajinske vlade. U školi je postavljen video nadzor.

U Tehničkoj školi „Pavle Savić” iz Novog Sada bilo je reči o smerovima koje škola pruža, kao i o stručnom kadru. Direktorka škole Mila Kostić istakla je da im se trenutno obrazovanje svodi na tri područja rada. Velika je zainteresovanost za sledeće smerove: pekari, mesari i frizeri. Puno se radi na privlačenju novih učenika, a programi se prilagođavaju potrebama tržišta. Tom prilikom, direktorka je istakla da je neophodno da se završi fiskulturna sala koja već godinama propada zbog nemogućnosti njenog korišćenja i adaptacije. Stoga, upućeni su na aktuelne konkurse sekretarijata.

Novosadska gimnazija „Laza Kostić” okružena je uređenim i održavanim parkom, što doprinosi opuštenijoj atmosferi za boravak učenika. Školi nedostaje fiskulturna sala, čija izgradnja je planirana u bliskoj budućnosti. Sredstva za izradu projekta očekuju od lokalne samouprave i pokrajine. Za sada se snalaze tako što iznajmljuju prostor, ali to nije dugoročno i dobro rešenje za učenike. Ovo je jedina škola sa izgrađenom pozorišnom scenom na kojoj se mogu izvoditi sve pozorišne predstave.

Osnovna škola „Dušan Radović” iz Novog Sada sastoji se od tri posebna objekta, od kojih je jedan novoizgrađen i sasvim odgovara zahtevima modernog školskog obrazovnog sistema, dok su ostala dva objekta stara i zahtevaju konstantno ulaganje. Stoga, zaposleni u školi upućeni su da se prijave na konkurse našeg sekretarijata. Prema rečima direktorke škole Slavoljupke Mihajlović, ovu školu pohađa više od 450 učenika romske nacionalnosti, a pored toga postoji ogroman jaz između učenika iste dobi.

21.02.2018