media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Ianuarie

În prima săptămână a acestei acţiuni, reprezentanţii secretariatului au vizitat mai multe şcoli, astfel au avut ocazia să analizeze nevoile instituţiilor, care şi este scopul principal.
Primele impresii despre vizite sunt foarte pozitive. Cu o primire călduroasă, reprezentanţii din toate şcolile şi-au exprimat mulţumirea cu privire la acţiunea demarată.
Toate şcolile vizitate au fost informate despre concursurile Secretariatului Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale şi concursurile Cancelariei pentru administrarea investiţiilor publice, prin care a fost asigurat sprijinul financiar instituţiilor de învăţământ.
Edificiul Ş.E. „Đura Daničić” anul viitor aniversează 60 de ani de existenţă, dar este în stare bună. Directorul şi pedagogul acestei şcoli au menţionat că sunt mulţumiţi cu relaţiile interpersonale în colectiv, precum şi cu relaţiile dintre elevi.

Edificiul Şcolii de Electrotehnică „Mihajlo Pupin” este bine întreţinut, măcar că au trecut 30 de ani de la renovare. Trebuie schimbate geamurile la edificiu. Deşi în şcoală nu există serviciu de pază, sistemul funcţionează şi fără el – prin timp de serviciu.

Edificiul Ş.E. „Nikola Tesla“ este vechi, dar se află în stare bună. Pentru majoritatea necesităţilor pe care le-au menţionat angajaţii la această şcoală au fost asigurate mijloace de la oraş, dar au fost îndrumaţi să aplice şi la concursurile care vor fi publicate anul acesta.

Deşi reprezentaţii Şcolii de Transport „Pinki” au menţionat că sunt necesare adaptări mai mici la edificiul lor, în cursul vizitei a fost observat că edificiul, curtea şi parcul de maşini pentru şoferii de categoria „B“ sunt în stare bună.

Edificiul Ş.E. „Žarko Zrenjanin” a fost construit în anii optzeci ai secolului trecut. Edificiul şcolii este în stare bună, amenajat frumos, plin cu verdeaţă şi cupereţii frumos decoraţi.
Clasele sunt de asemenea frumos amenajate şi întreţinute.

Edificiul Şcolii de Medicină „7. april” este amenajat frumos, coridoarele sunt curate şi totul dă impresia de un loc plin de căldură şi armonie.

Edificiul Ş.E. „Vasa Stajić” în prezent este în fază de reconstrucţie şi extindere. Este necesară adaptarea sălii de educaţie fizică şi renovarea podelelor.

Şcoala Elementară „Sonja Marinković” din Novi Sad este una dintre primele şcoli care a început să aplice învăţământul inclusiv. Pe lângă aceasta, colectivul şcolii încearcă să încurajeze elevii talentaţi, să le asigure posibilitatea pentru a avansa – în conformitate cu potenţialele lor. Edificiul şcolii este amenajat frumos, coridoarele sunt curate şi frumos pictate.

Edificiul Ş.E. „Jožef Atila” din Novi Sad este amenajat frumos, coridoarele sunt curate. În curtea şcolară, pe lângă copaci, sunt afişate şi numele speciilor de arbori, care ajută la forma de educaţie neoficială. Potrivit cuvintelor directorului Dragan Utržan, toţi de la şcoală încearcă să asigure condiţii optime de lucru. De asemenea, el menţionează că şcoala participă la diferite proiecte, dar ar dori, de asemenea să se încadreze în programele de cooperare transfrontalieră cu şcolile din regiune (proiecte IPA).

Şcoala Agricolă cu Cămin de Elevi din Futog este unica şcoală în districtul Bačka de Sud destinată exclusiv pentru educaţia în domeniul agriculturii. Edificiul şcolii este foarte vechi şi este sub protecţia Institutului pentru Protecţia Monumentelor Culturale al oraşului Novi Sad. Şcoala are multe proiecte pregătite pentru realizare. Pe lângă aceasta este prezentă şi posibilitatea pentru învăţământul dual.

Cu ocazia vizitei la Ş.E. „Ljudovit Štur” din Kisač, se poate concluziona că edificiul şcolii este vechi, dar în stare bună. Pentru majoritatea nevoilor şcolare mijloacele sunt asigurate de la Oraşul Novi Sad, dar a fost recomanadat persoanelor competente să se adreseză la secretariatul nostru, pentru informaţii suplimentare cu privire la concursurile viitoare.

La edificiul Ş.E. „Aleksa Šantić” din Stepanovićevo au fost schimbate geamurile, de asemenea a fost renovată tâmplăria din interior şi toaletele. Potrivit cuvintelor directorului Svetlana Keleman, şcola participă la diferite proiecte (de exemplu: Pentru şcolile mai curate şi mai verzi din Voivodina, Cu dopul până la zâmbet, Porneşte-ţi viitorul în cooperare cu AIESEC). De asemenea, planifică să-şi îmbunătăţească activitatea prin antreprenoriat.

Directorul Ş.E. „Đorđe Natošević” din Novi Sad a prezentat ideile de extindere a şcolii, adaptarea subsolului şi amenajarea acoperişului, precum şi înlocuirea supravecherii video care nu a fost shimbat douăzeci de ani. El a adus la cunoştinţă celor prezenţi şi proiectele care au fost terminate cu succes prin care au asigurat panouri interactive, maşini noi pentru dotarea bucătăriei, precum şi cu proiectul „Alimente sănătoase în bucătăriile şcolare”.
De asemenea directorul şcolii a vorbit şi despre faptul să aducă un bucătar italian pentru instructajul bucătarilor la şcoală şi despre propunerea pentru aplicare la standardul Haccp.

Edificiul şcolii pentru educaţia muzicală elementară „Josip Slavenski” din Novi Sad este îngrijit, scena de cameră – deşi mică – este luminoasă şi frumos amenajată, cu un pian de concert excepţional.
Şcoala are nevoie de rampă acces pentru persoane cu handicap şi de lift. Instituţia este îndrumată să se adreseze Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale în legătură cu actualele concursuri.

06.02.2018