media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Začala sa akcia: Sekretariát bližší k školským laviciam

Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev začal novú akciu pod názvom Sekretariát bližší k školským laviciam.
Z dôvodu utužovania vzťahov a spolupráce medzi vojvodinskými vzdelávaco-výchovnými ustanovizňami a naším sekretariátom pokrajinský tajomník Mihály Nyilas, zástupca tajomníka Milan Kovačević, podtajomník Zsolt Sakalás, ako aj asistentky Biljana Kašerić, Tijana Pavlov, Slađana Jovetić, Lívia Korponai a Milinka Chrťanová, navštívia podľa vopred určeného programu návštev do konca roku 2018 všetky vojvodinské predškolské ustanovizne, základné a stredné školy, ako aj žiacke domovy.
Počas týchto pracovných návštev sa na mieste zvážia potreby a problémy ustanovizní. Tiež sa nadobudnú dôkladné informácie o súbehoch, ako aj iných možnostiach na získanie pokrajinskej pomoci a podpory v bežnom roku. Okrem toho sa zistí, v akom stave sú objekty tých ustanovizní a akým spôsobom sa trovili doteraz získané prostriedky na adaptáciu, opravy a vybavovanie.
Na území AP Vojvodiny je spolu 566 ustanovizní a a do konca kalendárneho roku sa aspoň raz každá z nich navštívi.

Návštevy podľa mesiacov:
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
September
Október
November
December

19.02.2019