media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Додељена Признања „Др Ђорђе Натошевић” за школску 2007/2008. годину

3


За школску 2007/2008. годину, Признање „др Ђорђе Натошевић” додељено је на свечаности одржаној 6. новембра 2008. године, у холу Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине.
Признање је добитницима уручио председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине – Шандор Егереши.

Добитници признања за школску 2007/2008. годину јесу:

1. Зорица Радишић, наставница биологије у Основној школи „Вук Караџић” у Зрењанину, због укупних изузетних радних резултата постигнутих у протекле две године, а посебно због квалитетног планирања, организовања и реализовања редовне наставе, уз примену савремених наставних метода, облика наставног рада и медија – уз сталну проверу нивоа усвојеног знања ученика путем практичног рада, теренских истраживања и сарадње с другим установама; корелације своје наставе с више наставних предмета; примене савремених наставних средстава и израде сопствених збирки наставних презентација; учешћа у координацији и реализацији програма унапређивања здравља ученика у сарадњи са Саветовалиштем за младе при Дому здравља и с Црвеним крстом; едукације ученика за мирно решавања конфликата; ангажовању у припреми и учешћу ученика на такмичењима; неговања и развијања еколошке свести код ученика и ауторског учешћа у изради уџбеника за наставни предмет биологија за 5. и 6. разред основне школе, као и због постигнутих резултата у другим областима образовно-васпитног рада са ученицима.

2. Мр Борка Поповић, наставник хемије у Гимназији у Инђији, због укупних изузетних радних резултата постигнутих у протекле две године, а посебно због: одличног планирања, организовања и реализовања наставе, уз примену савремених наставних метода, облика наставног рада и медија; реализације наставе помоћу рачунара и израде дидактичког материјала, што је резултирало високим нивоом знања ученика; додатне и допунске наставе, уз примену специфичних метода рада који делују стимулативно на ангажовање ученика у усвајању наставног градива; ангажовања на пољу реалзације програма васпитног рада који се односи на развијање мултикултуралности и међунационалне толеранције; менторског рада у програму Инклузије ромских ученика у средње школе Аутономне Покрајине Војводине; координације у програму примарне здравствене превенције, између школе, дома здравља и саветовалишта за младе у едукацији ученика на превенцији болести зависности, репродуктивног здравља, основних принципа здраве исхране и обележавања Дана планете Земље на нивоу школе; као и због учешћа у истраживачким радовима у вези с наставом хемије у основним школама у Аутономној Покрајини Војводини и повезаношћу примене рачунара у настави с формирањем трајног и флексибилног знања ученика, као и због високог степена дидактичко-методичких компетенција и квалитета комуникације са ученицима.

3. Предшколска установа „Драгољуб Удицки” у Кикинди, због укупних изузетних радних резултата који се посебно огледају у ангажовању деце у ликовном, музичком и драмском стваралаштву, што је резултирало бројним признањима, као што су златне и сребрне медаље и појединачне дипломе из Португала, Кореје, Индије, Бугарске, Русије, Македоније и с домаћих манифестација на пољу ликовног васпитања. Због употребе савремених технологија (снимање неколико музичких ЦД-а с дечјим песмама, еколошка сликовница и други садржаји) те због доприноса поновног организовања традиционалног стручног сусрета „Методички дани”; због учешћа у пројектима изградње система узајамне менторске подршке: „Употреба програма А тутор” и „Инклузивно образовање – од праксе ка политици”, што је допринело развоју сопствених капацитета за пружање једнаког квалитета васпитања и образовања свој деци по такозваним инклузивним принципима. Због унапређивања рада учешћем великог броја васпитача и стручних сарадника у пројектима и програмима стручног усавршавања; вишегодишњег учешћа и развијања јединог модела центра за обуку васпитача и стручних сарадника за програм „Вртић као породични центар”, у партнерском односу са установама које образују васпитаче; као и због постигнутих резултата у другим областима васпитно-образовног рада с предшколском децом.

4. Основна школа „Соња Маринковић” у Суботици, због укупних изузетних радних резултата који се посебно огледају у добром планирању, организовању, реализацији и вредновању наставе, применом савремених наставних метода, облика наставног рада и медија, тимског организовања у свим областима рада школе, заступљености и спремности на развој инклузивне праксе, те у значајном успеху и пласману генерација које завршавају основну школу, као и због постигнутих резултата у другим областима образовно-васпитног рада.

5. Економско-трговинска школа у Кули, због укупних изузетних радних резултата који се посебно огледају у добром планирању, организовању, реализацији и вредновању наставе, применом савремених наставних метода, облика наставног рада и медија; спајању образовања и одговарајуцих области рада директном сарадњом с предузећима у којима се одвија део стручног образовања и подстиче трансфер знања, предузимањем корака за побољшање квалитета рада укључивањем интересних група и социјалних партнера, уз пуно уважавање етничких, културолошких и лингвистичких различитости; у стручној обуци ученика у складу са потребама савремене привреде; у активном учешћу у Пројекту „Реформа средњег образовања у Србији”, коју спроводи Организација за техничку сарадњу (ГТЗ) из Немачке, уз подршку Министарства просвете; у остваривању квалитетних и партнерских односа с родитељима ученика; у успешном тимски организованом раду који умногоме омогућава професонални и колегијални однос измеду актера образовно-васпитног процеса и аналитички приступ стручном усавршавању и образовању наставника и стручних сарадника; као и због постигнутих резултата у другим областима образовно-васпитног рада.

15.11.2017

  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3