media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Уручена Признања „Др Ђорђе Натошевић” за школску 2009/2010. годину

Добитници признања за школску 2009/2010. годину јесу следећи:

1. Предшколска установа „Пчелица” у Апатину, због укупних изузетних радних резултата, а посебно оних постигнутих у образовно-васпитном раду, који се огледају у 130 година дугој традицији предшколског васпитања и бриге о најмлађима у општини Апатин, а које се данас остварују у оквиру Предшколске установе „Пчелица”, реализацијом различитих програма и активности васпитног и образовног рада, поред обавезних. На пример, дани дечјег стваралаштва, Војводина кроз обичаје, представе за децу и родитеље, континуирано учешће на различитим манифестацијама ван саме установе, учешће запослених на многим стручним скуповима, подизање педагошке културе родитеља сталним едукативним програмима у школи за родитеље. Такође, установа ради све време уважавајући мултикултуралност и вишејезичност територије коју покривају у установи се негују обичаји, традиција и културно наслеђе припадника различитих националних заједница.

2. Основна школа „Серво Михаљ” у Мужљи – Зрењанин, због укупних изузетних радних резултата, а посебно оних постигнутих у образовно-васпитном раду у протекле две године, који се огледају у добром планирању, организовању и реализацији и вредновању наставе, применом савремених наставних метода и облика наставног рада, тимског организовања у свим областима рада школе, заступљености и спремности за развој инклузивне праксе, те и у сталној сарадњи и информисању родитеља, квалитетним програмима васпитног рада који негују међунационалну толеранцију и уважавање различитости, развоју хуманости и емпатичности у свакодневном животу и раду, сталном промоцијом школе у медијима, као и због постигнутих резултата у другим областима образовно-васпитног рада.

3. Основна школа „1. октобар” у Ботошу, због укупних изузетних радних резултата, а посебно оних постигнутих у образовно-васпитном раду у протекле две године, који се посебно огледају у добром планирању, организовању и реализацији и вредновању наставе, применом савремених наставних метода и облика наставног рада, тимског организовања у свим областима рада школе, заступљености и спремности за развој инклузивне праксе, те у сталној сарадњи и информисању родитеља, квалитетним програмима васпитног рада који негују међунационалну толеранцију и уважавање различитости, развоју хуманости и емпатичности у свакодневном животу и раду, сталном промоцијом школе у медијима, као и због постигнутих резултата у другим областима образовно-васпитног рада.

4. Гимназија „Светозар Марковић” у Новом Саду, због укупних изузетних радних резултата, а посебно оних постигнутих у образовно-васпитном раду у протекле две године, који се посебно огледају у добром планирању, организовању и реализацији и вредновању наставе, применом савремених наставних метода и облика наставног рада, тимског организовања у свим областима рада школе, заступљености и спремности за развој инклузивне праксе, те у сталној сарадњи и информисању родитеља, квалитетним програмима васпитног рада који негују међунационалну толеранцију и уважавање различитости, развоју хуманости и емпатичности у свакодневном животу и раду, сталном промоцијом школе у медијима, као и због постигнутих резултата у другим областима образовно-васпитног рада.

5. Магистар Предраг Вајагић, професор историје у Основној школи „Вук Караџић” у Бачкој Паланци, због укупних изузетних радних резултата, а посебно оних постигнутих у образовно-васпитном раду у протекле две године, који се огледају у одличном планирању, организовању и реализацији наставе уз примену специфичних метода рада који делују стимулативно на ангажовање ученика у усвајању наставног градива у складу са индивидуалним могућностима сваког појединца, нарочито када је реч о инклузивном образовању, менторском раду са ученицима. Резултати тога јесу висок ниво знања ученика и успеси на такмичењима. Такође, због објављених радова у стручним часописима, раду на издавању уџбеника и приручника за наставнике, ангажовању на пољу реализације програма васпитног рада који се односи на развијање мултикултуралности и међунационалне толеранције, реализацији низа пројеката и због високог степена дидактичко-методичких компетенција и квалитета комуникације са ученицима и родитељима.

14.11.2017