media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Уручена Признања „Др Ђорђе Натошевић” за школску 2013/2014. годину

Natosevic1.JPG

Признања „др Ђорђе Натошевић” – престижна признања Аутономне покрајине Војводине које се додељује сваке године најуспешнијим васпитно-образовним установама и просветним радницима у Војводини – урученa су данас у згради Покрајинске владе.
Признања су добитницима уручили потпредседник Покрајинске владе, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш и председница Одбора за доделу признања „др Ђорђе Натошевић” – проф. др Оливера Гајић.
„Изузетна ми је част што могу данас овде да вас поздравим у име Покрајинске владе и секретаријата, као и у своје лично име. Ове године, већ седамнаести пут, додељујемо ово значајно признање поводом Дана просветних радника Србије, који се обележава сваке године 8. новембра на Митровдан, дан рођења Вука Стефановића Караџића”, рекао је на свечаности доделе награда, секретар Михаљ Њилаш. Том приликом, секретар је истакао и то да чланови одбора и ове године нису имали лак задатак, али да су донели правичну и добру одлуку о додели награда васпитно-образовним установама и појединцима који су се посебно истакли у раду, те је подсетио на велику улогу учитеља и школа, који „васпитавајући и образујући нашу децу, држе кључеве будућности свих нас”.
Одбор за доделу признања, који је именовала Покрајинска влада, у саставу: проф. др Оливера Гајић, Зденка Ивковић, Весна Јововић, Жужана Ковач, Бељичка Паљо, Марко Лош и Милош Николић, једногласно је донео одлуку о додели пет признања која се састоје од повеље, плакете и новчане награде. Чланови Одбора за доделу Признања „др Ђорђе Натошевић” вредновали су: постигнуте резултате у настави и образовном раду применом савремених метода; иновације у настави; естетска и организациона решења школског простора, стручно усавршавање, као и низ других битних ствари у образовању и васпитању наше деце.
Додели овогодишњег признања „др Ђорђе Натошевић” присуствовали су и Александар Јовановић, заменик покрајинског секретара, Мато Грозница, подсекретар, Љубица Срђанов, помоћница покрајинског секретара за образовање, чланови одбора за доделу овог признања, добитници признања и други гости.
Награда „др Ђорђе Натошевић” установљена је одлуком Скупштине Аутономне Покрајине Војводине – 12. априла 1996. године, а додељује се предшколским установама, основним и средњим школама, васпитачима, наставницима, психолозима и педагозима из АП Војводине који су остварили изузетне резултате у претходне две године у васпитно-образовном раду, наставном процесу, сарадњи с родитељима, културној и јавној делатности и сарадњи са ужом и широм друштвеном заједницом, те у обезбеђивању квалитета рада установе, унапређивању толеранције и прихватања различитости, инклузивног образовања и у другим областима у оквиру основне делатности.
Признање „др Ђорђе Натошевић” носи име доктора Ђорђа Натошевића који је рођен 1821. године у Сланкамену, а преминуо 1887. године у Карловцу. Он је био лекар, један од првих српских педагога и педагошких писаца, а познат је и као просветни радник, надзорник српских школа у Аустроугарској и писац уџбеника. Поред тога што је био оснивач учитељских школа у Пакрацу, Новом Саду, Карловцу, Сомбору и Панчеву, Натошевић је значајан и као оснивач и уредник првог српског педагошког листа „Школски лист” и првих српских дечјих новина „Пријатељ српске младежи”.

Добитници признања за школску 2013/2014. годину су:

1. Основна школа „Вук Караџић” из Црвенке – због поштовања које сви наставници показују према својим ученицима, примене различитих поступака за мотивисање ученика, пријатне и радне атмосфере за учење и рад на часу. Увођењем информационих технологија у свакодневну наставу, ученицима се нуде смислени и добро организовани садржаји, а корелација наставних предмета је незаобилазни део васпитно-образовног рада. На овај начин ученици су оптимално ангажовани на часу, буди се њихова радозналост и подстиче критичко мишљење. Увођењем разноврсних метода и техника рада, инсистира се на логичком закључивању, промишљању, креативности и истраживачком духу ученика, с чиме се може похвалити мали број школа. Побољшање квалитета наставе је трајни задатак ове школе, што је уједно и највећа вредност ученика и наставничког колектива.

2. Основна школа „Соња Маринковић” из Новог Сада, јер успешно остварује своју визију подстицања и остваривања потенцијала ученика, успостављања и одржавања њихове безбедности, креативности и задовољства, али и задовољства наставника међусобно повезаних толеранцијом и уважавањем. У личну карту ове школе уписано је и то да се у школи настава одвија на српском и мађарском језику, да је модел школа за инклузивно образовање и да има дугогодишње искуство у развијању модела инклузивног образовања, да се у разредној настави ради по моделу „Корак по корак”, да је менторска школа за програм професионалне оријентације, да реализује изузетно велики број пројеката из различитих области наставног и ваннаставног рада. Мото ове школе јесте „Ми смо школа која расте”, а ми можемо рећи да заиста расте и по броју деце и по квалитету образовно-васпитног рад.

3. Гордана Рацков, магистарка методике наставе математике, наставница разредне наставе Основној школи „Свети Сава” у Кикинди, због постигнутих изузетних резултата у образовно-васпитном раду применом савремених метода, облика рада и образовних иновација у настави основношколског васпитања и образовања, посебно због истакнутих резултата у раду с даровитим ученицима, али и због квалитетне реализације и приступа допунској настави, изузетне сарадње с родитељима, естетских и организационих решења школског простора, као и сопственог стручног усавршавања, професионалног развоја и афирмисање педагошке науке кроз објављивање резултата дидактичко-методичких истраживања.

4. Аленка Орешчанин, наставница разредне наставе у Основној школи „Марија Трандафил” у Ветернику, због постигнутих изванредних резултата у области основног васпитања и образовања, посебно због рада са обдареном децом и остварених резултата у ученичким такмичењима, због изузетне сарадње с родитељима, као и неговања толеранције и еколошког васпитања ученика, те реализације и развијања бројних савремених програма и пројеката у оквиру васпитно-образовног рада.

5. Снежана Клепић, магистарка науке о књижевности, наставница српског језика и књижевности у Средњој техничкој школи у Сомбору, због постигнутих изузетних резултата у образовно-васпитном раду у настави српског језика и књижевности, примени савремених информационо-комуникационих технологија, посебно због рада у оквиру додатне и допунске наставе, остварених изузетних резултата на ученичким такмичењима, квалитетне реализације рада у оквиру секција, изузетне сарадње с родитељима и сопственог стручног усавршавања и унапређивања квалитета васпитно-образовног рада.

13.11.2017

  • Natosevic1.JPG
  • Natosevic1.JPG
  • Natosevic1.JPG
  • Natosevic1.JPG
  • Natosevic1.JPG