media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Додела Признања „др Ђорђе Натошевић” за школску 2015/2016. годину

IMG3310.JPG

Признање „др Ђорђе Натошевић”, које се ове године по деветнаести пут додељује најуспешнијим васпитно-образовним установама и просветним радницима у Аутономној покрајини Војводини, уручено је данас у згради Покрајинске владе.

Ова награда установљена је одлуком Скупштине Аутономне покрајине Војводине – 12. априла 1996. године, а додељује се предшколским установама, основним и средњим школама, васпитачима, наставницима, психолозима и педагозима из АП Војводине, који су остварили изузетне резултате у претходне две године у васпитно-образовном раду, наставном процесу, сарадњи с родитељима, културној и јавној делатности, у сарадњи са ужом и широм друштвеном заједницом, те у обезбеђивању квалитета рада установе, унапређивању толеранције и прихватања различитости, инклузивног образовања, као и у другим областима у оквиру основне делатности.

Признања су добитницима уручили потпредседник Покрајинске владе, покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице – Михаљ Њилаш и председница Одбора за доделу Признања „др Ђорђе Натошевић” – проф. др Оливера Гајић.

На свечаности поводом доделе награда, секретар Михаљ Њилаш рекао је: „Изузетна ми је част што могу данас да вас поздравим у име Покрајинске владе, у име покрајинског секретаријата за образовање, као и у своје лично име. Ово је деветнаести пут како додељујемо значајно признање поводом Дана просветних радника Србије, који се сваке године обележава 8. новембра на Митровдан, дан рођења Вука Стефановића Караџића.” Том приликом, секретар је истакао и то да чланови одбора ни ове године нису имали лак задатак, али да су донели добру одлуку о додели награда васпитно-образовним установама и појединцима који су се посебно истакли у раду. Одбор за доделу поменутог признања, који је именовала Покрајинска влада, донео је одлуку о награђеним установама/појединцима на основу утврђених мерила за вредновање свих наведених сегмената рада установе, односно рада појединаца. У једној години може да се додели највише пет признања, која се састоје од повеље, плакете и новчане награде.

На основу утврђеног броја бодова, Одбор за доделу Признања „др Ђорђе Натошевић” донео је једногласну одлуку да се за школску 2015/2016. годину доделе три признања установама и два признања појединцима.

Додели овогодишњих признања такође су присуствовали и заменик покрајинског секретара – Милан Ковачевић, помоћница покрајинског секретара за образовање – Биљана Кашерић, те чланови одбора за доделу поменутог признања, добитници признања, као и други гости.

Добитници признања за школску 2015/2016. годину су:

1. Основна школа „Бранко Радичевић” у Панчеву, јер су је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Институт за психологију препознали као пример добре школе због тога што је била ангажована као чланица Унескове интернационалне мреже школа и мреже школа PASCH, те што се у њој, поред енглеског језика, од првог разреда уче и немачки језик. Својим свеукупним ангажовањем истакла се као школа која показује прави пут развоја нашег образовања. Основана још давне 1827. године, данас је то школа која ради на принципима савремене наставе, а добрим тимским радом долази до изузетних резултата.

2. Техничка школа „Иван Сарић” у Суботици јесте пример тога како стручна, техничка школа, школа у којој се образују кадрови из области електротехнике, машинства и саобраћаја, може да постигне изузетне резултате у потпуно различитим областима: од награда из области веб-апликација и дизајна, преко организације Пројектне недеље која промовише иновативност и предузимљивост ученика, ангажованости ученика из области роботике и мехатронике, популаризације употребе страних језика, успеха у раду спортских секција, очувања животне средине и развијања еколошке свести, до бриге о томе да школа буде пријатно и безбедно место за све ученике. Заједничке задатке – увођење иновација у наставни процес, коришћење модерне технологије и модерних наставних учила и изградња школе за 21. век – наставници и сви запослени у школи успешно реализују.

3. Предшколска установа „Полетарац” у Оџацима,због савремених облика рада који се огледају у свим сегментима свакодневних активности и колектива који делује као један тим и одише жељом за унапређивањем, стручним усавршавањем, ангажованошћу и укључености у пројекте који доприносе побољшању непосредног васпитно-образовног рада, укључивању у живот своје средине, а и шире – развијању и неговању сарадње с другим вртићима и друштвима, уважавајући различитост по свим основама.

4. Милена Гмијовић – наставница разредне наставе у основној школи „Здравко Гложански” у Бечеју, због постигнутих изванредних резултата у области основног васпитања и образовања у нижим разредима основне школе, квалитетне реализације додатне и допунске наставе, остварених резултата у ученичким такмичењима, због изузетне сарадње с родитељима, као и неговања толеранције и развијања еколошке свести ученика, мотивисаности за сопствено стручно усавршавање и професионални развој, те реализације и развијања бројних савремених програма и пројеката у оквиру васпитно-образовног рада.

5. Александра Секулић – наставница српског језика у Економско-трговинској школи у Кули, због изузетних резултата које постиже у образовно-васпитном раду, унапређивања квалитета наставе, примене савремених метода, облика рада и образовних иновација у наставном процесу, посебно због истакнутих резултата у припремању ученика за такмичења, али и због квалитетне реализације и приступа допунској настави, естетских и организационих решења школског простора, изузетне сарадње с родитељима и сопственог стручног усавршавања, као и поштовања принципа инклузивног образовања.

10.11.2017

  • IMG3310.JPG
  • IMG3310.JPG
  • IMG3310.JPG
  • IMG3310.JPG
  • IMG3310.JPG