media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Службенїки на положенюViktor Pal


Виктор Пал, о.д. подсекретара Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци

Народзени є 1992. року у Новим Саду. Основну школу закончел у Темерину, а после того Медицинску школу „7. април“ на мадярским наставним язику у Новим Саду.


Школованє предлужел на Филозофским факултету у Новим Саду – Оддзелєнє за историю, на хторим дипломовал 2014. року и здобул званє дипломовани историчар. Од 2016. року водзи роботню з историї Мадярох у Студентским центру „Европа“ у Новим Саду.
Од 2018. року є заняти у Покраїнским секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци. Року 2021. постава началнїк Оддзелєня за витворйованє правох националних меншинох – националних заєднїцох, а источасно руководзи и з Оддзелєньом за прекладательни роботи. Моментално є на мастер студийох на Филозофским факултету у Новим Саду – Оддзелєнє за историю.
Член є Союзу войводянских Мадярох.
Коло мацеринского – мадярского язику бешедує и по сербски и анґлийски.
Оженєти є.

Milica Vučićević


Милица Вучичевич, о.д. Помоцнїка покраїнского секретара за образованє

Милица Вучичевич народзена 1982. року у Заґребе. Основну школу закончела у Новим Садзе, а после того и Ґимназию „Исидора Секулич”.
Школованє предлужела на Учительским факултету у Беоґрадзе, на хторим и дипломовала 2006. року и здобула званє професора класней настави. Ма положени испит ‒ лиценцу за наставнїка.


Була учителька у Основней школи „Людовит Штур” у Кисачу, Основней школи „Лаза Костич” у Ковилю и у Основней школи „Иво Лола Рибар” у Новим Садзе.
Од 2018. року була директор Основней школи „Милош Црнянски” у Новим Садзе, як и член Роботней подґрупи за провадзенє анґажованя занятих у установох образованя и воспитаня у школским 2021/2022. року на уровню Школскей управи Нови Сад.
Бешедує по анґлийски. Мац є єдного дзецка.
Slađana Jovetić


Сладяна Йоветич, о.д. Пoмоцнїка покраїнского секретара за управу

Народзена є 1968. року у Бачкей Тополї. Дипломована є правнїца.
Од 1996. року є занята у орґанох управи АП Войводини, на рижних управних роботох. У периодзе од 2001. по 2016. рок, окончовала роботи секретарки Испитней комисиї за покладанє державного фахового испиту, секретарки Испитного одбору за покладанє правосудного испиту, як и секретарки Испитней комисиї за покладанє испитох за лиценцу наставнїкох, воспитачох и фахових сотруднїкох.
Tijana Pavlov
Тияна Павлов, о.д. Пoмоцнїка покраїнского секретара за предписаня

Народзена є у Новим Садзе, 18.04.1973. року. Закончела основну школу у Петроварадину, Карловацку ґимназию у Сримских Карловцох и дипломовала 2001. року на Правним факултету у Новим Садзе. Исти рок почала робиц у Секретарияту за урбанизем, квартельни роботи и защиту животного штредку Городу Нового Саду, а од юлия 2005. року

є занята у Городскей управи за комунални роботи Городу Нового Саду, як самостойни фахови сотруднїк на роботох забераня явних поверхносцох. Рок познєйше, поставена є на место шефа оддїлу за заберанє явних поверхносцох. Од 2007. року є поставена за началнїка Городскей управи за културу Городу Нового Саду. Од 2011. року, поставена є за началнїка Городскей управи за урбанизем и квартельни роботи Городу Нового Саду, а у 2012. року окончовала функцию члена Городскей ради Городу Нового Саду хтори задлужени за управу и предписаня и була занята у ЯП «Дїловни простор» у Новим Садзе. Од 01.12.2012. року окончує функцию помоцнїка Покраїнского секретара за образованє, управу и предписаня.
Одата є и мац є єдного дзецка.Milinka Hrćan

Милинка Хрчан, о.д. Пoмоцнїка покраїнского секретара за национални меншини – национални заєднїци

Народзена є 1978. року у Новим Садзе. До основней школи ходзела на словацким язику у Кисачу, а до штреднєй Технїчней школи „Йован Вуканович” у Новим Садзе. Дипломовала на Драмским и бабкарским факултету Академиї уметносцох у Братислави 2001 року.

Абсолвовала курси з Основи новинарства за медиї у писаней форми, ТВ и Радио „Журшкола”, у орґанизациї Националного совиту словацкей националней меншини, видавательней хижи „Глас люду” и Редакциї на словацким язику Радио-телевизиї Нови Сад. Була волонтер у Явним медийним сервису ТВ Войводина, робела у Радию Кисач, а вец у Радиодифузней установи Радия Нови Сад у Словацкей редакциї. Активна є у обласци театралней творчосци и културних манифестацийох. Жиє у Кисачу. Одата є и мац двоїх дзецох.Livia Korponai

Ливиа Корпонаи, о.д. Помоцнїка покраїнского секретара за материялно-финансийни роботи

Нродзена є 1983. року у Сенти. Економску штредню школу закончела у Бечею.
Дипломовала 2007. року на Економским факултету у Суботици, на напряме Финансиї и рахунководство. Дипломски академски – мастер студиї на студийней програми Рахунководство и ревизия закончела 2009. року на истим факултету.

По закончованю студийох, седем роки робела у приватним секторе на кнїжководительних и комерциялних роботох.
Од 2015. року була на функциї о.д. Помоцнїка покраїнского секретара за материялно-финансийни роботи.
У 2020. року є вибрана за посланїцу Скупштини Автономней Покраїни Войводини, дзе источасно була и заменїца предсидателя Одбору за административни и мандатни питаня.
Концом 2020. року знова є мeнована на функцию о.д. Помоцнїка покраїнского секретара за материялно-финансийни роботи.


23.08.2022