media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Službenici na položajuMackó Zsuzsanna


Mackó Zsuzsanna (Žužana Macko), podsekretar Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Rođena 1977. godine u Bačkoj Topoli. Osnovnu školu završila u Gunarošu, a nakon toga Srednju poljoprivrednu školu na mađarskom nastavnom jeziku u Bačkoj Topoli.


Školovanje nastavlja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu - Odsek za mađarski jezik i književnosti., na kom je diplomirala i stekla zvanje profesor mađarskog jezika i književnosti. Od 2002. godine zaposlena u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, gde je radila na pitanjima koja se odnose na obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina. 2017. godine postaje načelnik odeljenja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, a uporedo sa tim rukovodi i Odeljenjem za prevodilačke poslove.
Trenutno pohađa specijalističke studije na Univerzitetu „Karoli Gašpar“ u Budimpešti, na programu Mađarski kao strani jezik.
Od 2002. godine član je Saveza vojvođanskih Mađara.
Pored mađarskog govori srpski i engleski.

Biljana Kašerić


Biljana Kašerić, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za obrazovanje

Rođena je 1964. godine u Prijepolju, gde je u Obrazovnom centru „Branko Radičević”, na matematičkom smeru, stekla zvanje matematičko-tehnički saradnik. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom


Sadu, stručni naziv – profesor fizike. Ima položen ispit ‒ licencu za nastavnika i položen ispit za rad u državnim organima. Bila je nastavnica fizike u Osnovnoj školi „Jovan Popović” u Novom Sadu, gde je od 2007. do 2010. godine bila i pomoćnica direktora. Od 2010. godine radila je kao prosvetna inspektorka u Gradskoj upravi za obrazovanje u Novom Sadu. Služi se ruskim i engleskim jezikom. Živi u Novom Sadu.
Slađana Jovetić


Slađana Jovetić, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za upravu

Rođena je 1968. godine u Bačkoj Topoli.Diplomirana je pravnica. Od 1996. godine zaposlena je u organima uprave AP Vojvodine, na različitim upravnim poslovima. U periodu od 2001. do 2016. godine, obavljala je poslove sekretarke Ispitne komisije za polaganje državnog stručnog ispita, sekretarke Ispitnog odbora za polaganje pravosudnog ispita, kao i sekretarke Ispitne komisije za polaganje ispita za licencu nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.
Tijana Pavlov

Tijana Pavlov, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za propise

Rođena je u Novom Sadu 1973. godine. Završila je osnovnu školu u Petrovaradinu, Karlovačku gimnaziju u Sremskim Karlovcima i diplomirala je 2001. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Iste godine zaposlila se u Sekretarijatu za urbanizam, stambene poslove i zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, a od jula 2005. godine, zaposlena je u Gradskoj upravi

za komunalne poslove Grada Novog Sada, kao samostalna stručna saradnica na poslovima zauzeća javnih površina. Godinu dana kasnije, postavljena je na mesto šefice odseka za zauzeće javnih površina. Od 2007. godine, postavljena je za načelnicu Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada. Od 2011. godine, postavljena je za načelnicu Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove Grada Novog Sada, a tokom 2012. godine obavljala je funkciju člana Gradskog veća Grada Novog Sada zaduženog za upravu i propise i bila je zaposlena u JP „Poslovni prostor” u Novom Sadu. Od 01.12.2012. godine obavlja funkciju pomoćnice pokrajinskog sekretara za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.
Udata je i majka jednog deteta.Milinka Hrćan

Milinka Hrćan, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za nacionalne manjine – nacionalne zajednice

Rođena je 1978. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu pohađala je na slovačkom jeziku u Kisaču, a srednju Tehničku školu „Jovan Vukanović” u Novom Sadu. Diplomirala je na Dramskom i lutkarskom fakultetu Akademije umetnosti u Bratislavi 2001 godine.

Apsolvirala je kurseve iz Osnove novinarstva za pisanе medijе, TV i Radio „Žurškola”, u organizaciji Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, izdavačke kuće „Hlas ľudu”, i Redakcije na slovačkom jeziku Radio-televizije Novi Sad. Volontirala u Javnom medijskom servisu TV Vojvodina, radila je u Radiju Kisač, zatim u Radiodifuznoj ustanovi Radija Novi Sad u Slovačkoj redakciji. Aktivna je u oblasti pozorišnog stvaralaštva i kulturnih manifestacija. Živi u Kisaču. Udata je i majka je dvoje dece.Livia Korponai

Livia Korponai, v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za materijalno-finansijske poslove

Rođena je 1983. godine u Senti. Ekonomsku srednju školu završila je u Bečeju.
Diplomirala je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Subotici, na smeru Finansije i računovodstvo. Diplomske akademske – master studije na studijskom programu Računovodstvo i revizija završila je 2009. godine na istom fakultetu.

Po okončanju studija, sedam godina je radila u privatnom sektoru, na knjigovodstvenim i komercijalnim poslovima.
Od 2015. godine bila je na funkciji v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za materijalno-finansijske poslove.
U 2020. godini izabrana je za poslanicu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, gde je istovremeno bila i zamenica predsednika Odbora za administrativna i mandatna pitanja.
Krajem 2020. godine ponovo je imenovana na funkciju v. d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za materijalno-finansijske poslove.


01.03.2021