media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Разговор са члановима експертске групе Европске комисије

22022017KulturaObrazovanje

Нови Сад, 22. фебруара 2017. – Делегације Покрајинског секретарија за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, коју је предводио заменик секретара Милан Ковачевић, и Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, на челу са замеником секретара Небојшом Кузмановићем, разговарале су данас са члановима експертске групе Европске комисије.

Ту групу су чинили независни експерти Ема Ланчнер, Кло-Лорен Динсдејл, представница делегације ЕУ у Србији Гордана Арацкић и консултант у Министарству правде Владимир Вукичевић. Тема разговора било је остваривање права националних мањина у Војводини у областима образовања, јавног информисања и културе, а све у светлу обавеза која је Република Србија преузела у оквиру Поглавља 23 процеса придруживање ЕУ, отвореног прошле године.

Када је о образовању реч, питања чланова експертске групе била су усмерена на предшколско образовање на језицима националних мањина, утицај демографских промена на смањење броја деце која се образују на мањинском језику, квалитет и ефикасност образовања, као и број и квалитет уџбеника на мањинским језицима.

Уз то, било је речи о заинтересованости за билингвалну наставу и искуства у њеном функционисању у Војводини, утицају националних савета националних мањина на рад школа које су од посебног интереса за одређену националну мањину, као и активности које се спроводе с циљем подстицања учења српског као нематерњег језика и укупна средства која се издвајају за образовање националних мањина.

У том смислу, представници Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, представили су активности и мере које се спроводе или планирају, а усмерене су на побољшање остваривања права на образовање на језицима националних мањина.

Што се тиче области јавног информисања и културе, члановима експертске групе предочен је модел финансирања медија на језицима националних мањина кроз директно субвенционисање девет издавачких кућа које на осам мањинских језика издају 22 листа, као и о пројектном суфинансирању медија на мањинским језицима чији оснивачи су приватна лица или невладине организације. Посебан осврт направљен је и на изузетно ефикасан модел програма на мањинским језицима који негује Радио-Телевизија Војводине, као регионални јавни сервис.

Уз то, било је речи и о финансирању неговања културног идентитета националних мањина у оквиру укупних активности Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама.

У делегацији Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице биле су и помоћнице покрајинског секретара Биљана Кашерић и Милинка Хрћан, а у делегацији Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама помоћници секретара Ђорђе Вукмировић и Арпад Блашко и виша саветница Мирјана Антић.

Извор: Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама

22.02.2017

  • 22022017KulturaObrazovanje
  • 22022017KulturaObrazovanje
  • 22022017KulturaObrazovanje
  • 22022017KulturaObrazovanje
  • 22022017KulturaObrazovanje