media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Examenul pentru secretarii instituţiilor de educaţie şi instrucţie

Evidenţa oficială a candidaţilor care au promovat examenul de specialitate pentru secretarii instituţiilor se ţine la Secretariatul Provincial în baza articolului 26 din Regulamentul privind susţinerea examenului de specialitate pentru secretarii instituţiilor de educaţie şi instrucţie („Monitorul oficial al RS” nr. 08/2011), raportat la articolul 33 alineatul 1 punctul 25 şi articolul 34 alineatul 1 punctul 29 din Legea privind stabilirea competenţelor Provinciei Autonome Voivodina („Monitorul oficial al RS” nr. 99/2009, 67/2012 – Hotărârea CC RS nr. IUz-353/2009) şi articolul 185 din Legea privind bazele sistemului de educaţie şi instrucţie („Monitorul oficial al RS” nr. 88/17, 27/18 şi 10/19).

În evidenţă sunt cuprinşi toţi candidaţii care au promovat examenul pentru secretarii instituţiilor organizat de P.A. Voivodina şi ea conţine prenumele şi numele candidatului, localitatea şi anul naşterii, când şi la ce instituţie de învăţământ superior a fost eliberată diploma, denumirea instituţiei care a depus cererea pentru susţinerea examenului de specialitate şi succesul obţinut la examenul de specialitate.

Certificatul se eliberează în baza cererii care trebuie să conţină:
- prenumele şi numele candidatului,
- CNP,
- denumirea instituţiei care a anunţat candidatul pentru susţinerea examenului,
- data susţinerii

Cererea semnată se poate trimite prin e-mail, poştă sau se poate preda personal la registratura organelor provinciale.
Anexată cererii trebuie remisă dovada privind achitarea taxei administrative republicane de 640 dinari (conform numerelor tarifare 1 şi 11 din Tariful taxelor administrative republicane în vigoare) pe contul Bugetului Republicii Serbia, nr. 840-742221843-57, model 97, număr de referinţă11-223.

Persoana de contact responsabilă pentru ţinerea evidenţei
Maria Surducean
tel: 021/487-45-66
e-mail: marija.surducan@vojvodina.gov.rs

02.12.2019