media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Oktatási és nevelési intézmények titkárainak vizsgája

A Tartományi Titkárság Az oktatási és nevelési intézmények titkárainak szakvizsgájáról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 08/2011. szám) 26. szakasza alapján, figyelemmel a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek megállapításáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/2009., 67/2012. szám – az SZK AB határozata IUz – 353/2009. szám) 33. szakasza 1. bekezdésének 25. pontjára és 34. szakasza 1. bekezdésének 29. pontjára, valamint Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/17., 27/18. és 10/19) 185. szakaszára az intézmények titkárainak szakvizsgáját letett jelöltekről hivatalos nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza az intézmények titkárainak a Vajdaság AT által szervezett vizsgáját letett jelöltek családi és utónevét, születési helyét és évét, mikor és mely felsőoktatási intézmény adta ki az oklevelet, a szakvizsga iránti kérelmet benyújtó intézmény elnevezését és a szakvizsga eredményét.

A bizonylatot kérelem alapján adjuk ki, amelynek tartalmaznia kell:
- a jelölt családi és utónevét,
- a személyazonosító számát (JMBG),
- a jelöltet szakvizsgára bejelentő intézmény elnevezését,
- a vizsga időpontját.

Az aláírt kérelmet elektromos postán vagy postai úton kell megküldeni, illetve a tartományi szervek iktatójában személyesen kell átadni.
A kérvényhez kötelezően csatolni kell a Szerb Köztársaság Költségvetése 840-742221843-57 számú számlájára, 97 modell, 11-223 hivatkozási számon (na račun Budžeta Republike Srbije, br. 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 11-223) befizetett 640,00 dinár értékű köztársasági közigazgatási illetékről szóló bizonylatot (a köztársasági közigazgatási illetékek hatályos díjszabásának 1. és 11. díjtételszáma szerint).

A nyilvántartás vezetéséért felelős kapcsolattartó személy:
Marija Surdućan
tel.: 021/487-45-66
e-mail: marija.surducan@vojvodina.gov.rs

02.12.2019