media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Állami szakvizsga

A Tartományi Titkárság Az állami szakvizsga programjáról és vizsgamódjáról szóló rendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 16/09., 84/14., 81/16., 76/18 és 60/18. szám) 27. szakasza alapján, figyelemmel a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek megállapításáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/2009., 67/2012. szám – az SZK AB határozata IUz – 353/2009. szám) 78. szakaszára az állami szakvizsgát tett jelöltekről hivatalos nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza a Vajdaság AT illetékes szerve által szervezett állami szakvizsgát tett jelöltek családi és utónevét, személyazonosító számát, iskolai végzettségét, a foglalkoztató szerv vagy szervezet elnevezését, a vizsga letételének időpontját és az adatokat a vizsgán elért eredményről.
A bizonylatot kérelem alapján adjuk ki, amelynek tartalmaznia kell:
- a családi és utónevet,
- a személyazonosító számot (JMBG),
- a lakhelyet,
- telefonos elérhetőséget,
- a vizsga letételének évét és hónapját.

Az aláírt kérelmet elektromos postán vagy postai úton kell megküldeni, illetve a tartományi szervek iktatójában kell személyesen benyújtani.

A kérelem mellé kötelezően mellékelni kell a Szerb Köztársaság Költségvetése 840-742221843-57 számú számlájára, 97 modell, 11-223 hivatkozási számon (na račun Budžeta Republike Srbije, br. 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 11-223) befizetett 660,00 dinár értékű köztársasági közigazgatási illetékről szóló bizonylatot (a köztársasági közigazgatási illetékek hatályos díjszabásai 1. és 11. díjtételszáma szerint).

A nyilvántartás vezetéséért felelős kapcsolattartó személyek:
Ankica Jukić Mandić
tel.: 021/487-42-13
e-mail: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

Elvira Štrbac
tel.: 021/487-44-60
e-mail: elvira.strbac@vojvodina.gov.rs

21.07.2021