media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Сагласност на употребу грба

Службена евиденција употребе грба води се у Покрајинском секретаријату на основу члана 17. Упутства о ближем уређивању коришћења симбола Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ” бр. 55/16).

Евиденцијом су обухваћени амблеми или знаци који садрже грбове АП Војводине и она садржи податке о датим сагласностима на употребу грбова, податак о броју примерака, датум почетка коришћења амблема или знака и отисак, односно узорак знака или амблема.

Контакт особа одговорна за вођење евиденције:
Јасна Потран
тел: 021/487-44-23
имејл: jasna.potran@vojvodina.gov.rs

27.01.2017