media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Суфинансирање етничких заједница

Ова врста финансијске подршке пружа се према могућностима Буџета АП Војводине, а на основу Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава организацијама националних мањина – националних заједница („Службени лист АПВ”, бр. 14/2015).

Право на доделу буџетских средстава овог секретаријата имају:
- удружења, организације и друге асоцијације припадника националних мањина – националних заједница, чија се делатност заснива на очувању и неговању националног и културног идентитета и међунационалне толеранције;
- удружења, организације и друге асоцијације чији су пројекти усмерени на остваривање права мањинских националних заједница и на очување и неговање међунационалне толеранције, а чије је седиште на територији АП Војводине.

Секретаријат расписује најмање један конкурс за доделу средстава годишње. На тај начин, учествује се у суфинансирању трошкова редовне делатности, трошкова одржавања манифестација и набавке опреме, али и суфинансирању програма и пројеката мултикултуралног карактера с циљем развијања духа толеранције, као и програма и пројеката чији циљеви јесу стварање услова за развој културе, науке и уметности, неговање и подстицање народног стваралаштва, представљање културних добара изузетног значаја, очување и неговање језика, народних обичаја и старих заната, заштита и презентација фолклорног наслеђа, неговање и развој аматеризма, као и остваривање других права мањинских националних заједница.

Текст конкурса објављује се у свим листовима на језицима мањинских националних заједница у АП Војводини, као и на овој веб-страници, а о њима извештава и најтиражнија штампа на српском језику.

О коначној додели расположивих средстава одлучује покрајински секретар, након прибављеног мишљења националних савета, односно посебне конкурсне комисије у случају пријава о којима се национални савети нису изјаснили у року, пријава организација припадника националних мањина – националних заједница које нису основале национални савет, као и пријава осталих организација које у складу са одлуком имају право на доделу ових средстава.

Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава организацијама националних мањина – националних заједница

11.04.2017