media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Афирмација мултикултурализма и толеранције

Пројекат Покрајинске владе „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини”, чији је првенствени циљ неговање културног диверзитета и развијање духа међуетничке толеранције код грађана АП Војводине, успешно се реализује од 2005. године. Носилац овог пројекта је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, а реализује се у сарадњи с многим домаћим и иностраним организацијама и установама. Пројекат је конципиран као комплексан мултитематски и мултикултурални програм, усмерен према идеји јачања међунационалног поверења код младих у АП Војводини. Обухвата мноштво потпројеката и манифестацијама које се одржавају на територији целе АП Војводине укључује разне активности више хиљада ученика војвођанских основних и средњих школа.

Основни циљ овога пројекта јесте умиривање међунационалних тензија, а дугорочно – развијање духа толеранције, међусобног уважавања и поверења код грађана АП Војводине, а уз ангажовање свих релевантних актера.

Предмет пројекта је неговање и развијање вредности мултиетничког и мултикултуралног друштва АП Војводине, као модерне европске регије, на основама отвореног демократског друштва заснованог на владавини права, а активности пројекта усмерене су ка младима, пре свега узраста од 14 до 19 година, обухваћеним вишим разредима основне школе и свим разредима средње школе. Непосредни ефекти пројекта превасходно би требало да се односе на саме учеснике у пројекту, али и на све оне субјекте који ће посредно или непосредно бити укључени у реализацију овог пројекта. Имајући у виду да пројекти подразумевају укључивање и непосредан контакт више хиљада младих, реализација пројекта посредно би имала утицаја и на ширу популацију у АП Војводини.

Свака од досадашњих фаза реализације пројекта разликовала се по обиму и структури. Важно је поменути најобимније и најважније потпројекте и активности досадашњих фаза:

Телевизијски Квиз „Колико се познајемо” – ученика средњих школа
Потпројекат представља организацију квиз-такмичења у знању о историји и култури мањинских националних заједница с простора АП Војводине. Учесници квиза су екипе из средњих школа с територије целе Покрајине.
Циљ потпројекта јесте едукација становништва, пре свега младих, о заједничкој историји и култури различитих мањинских националних заједница које живе у АП Војводини, стварање услова за овакву едукацију масовним укључењем ученика средњих школа из АП Војводине и омогућавањем преноса такмичања у медијима.
Од почетка реализације у протеклих тринаест циклуса квиз-такмичења (почев од 2006. године) учествовало је 659 екипе са 2.609 такмичара и близу 30.000 гледалаца – навијача школа које су екипе представљале.

Одложено гледање емисија 13. циклуса квиз такмичења
Квиз „Колико се познајемо“ – Публикација за припрему такмичара

„Камп без граница, Кањижа“
У овиру пројекта Покрајинске владе „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини”, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Центар за младе „Ана и Бастиан” из Кањиже организују манифестацију „Камп без граница, Кањижа” чији је првенствени циљ афирмација позитивних вредности мултикултурализма и промовисање међусобног суживота заједница с територије АП Војводине.
Основна идеја потпројекта јесте пружање прилике ученицима средњих школа с територије целе Војводине да се у оквиру више четвородневних кампова друже, међусобно упознају и надмећу у популарним играма вештине, спретности и знања. Специфичност овог потпројекта огледа се у томе што су екипе мешовите по својој полној и етничкој структури, формиране од представника различитих школа које учествују у пројекту, чиме јачају међусобну повезаност и поверење.
Камп је замишљен као место на коме је – поред надметања – организован пратећи програм и креативне радионице с циљем међусобног упознавања, превазилажења етничких предрасуда и јачања међунационалног поверења.
Од почетка реализације манифестације у 2015. години учествовало је 696 такмичара из 72 средње школе из Војводине.

Остале активности на реализацији пројекта

„Едукативно путовање”
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, као носилац Пројекта, сваке године организује едукативно путовање за најуспешније учеснике пројекта – ученике и њихове професоре.
Концепт путовања прати основне циљеве Пројекта служи афирмацији вредности Пројекта и упознавању људи и простора, културолошки блиских АП Војводини.
Специфични циљеви путовања су блуже упознавање учесника са културом и традицијом етничких заједница који живе или су живели на територији АП Војводине, а путем посета регионима и матичним земљама појединих народа, као и културно-историјским знаменитостима и институцијама које се баве очувањем идентитета.
Од 2006. године, најуспешнији учесници Пројекта имали су прилике да упознају следеће градове: Будимпешту, Братиславу, Беч, Берлин, Минхен, Салцбург, Грац, Пасау, Улм, Дрезден, Стразбур, Брисел, Рим, Барселону, Праг, Краков, Вроцлав, Љубљану, Марибор, Кошице, Темишвар, Брашов, Клуж, Сибиу, градове северне Италије – Венецију, Падову, Болцано, Верону, Трст као и многе значајне институције – Европски Парламет, Савет Европе, Канцеларију Дунавског бироа у Немачкој, Универзитете у Болоњи и Болцану.

Учесници едукативног путовања

Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини
У оквиру Пројекта, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписује Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице је У 2020. години расписао два Конкурса за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини.

Први Конкурс је био расписан дана 19.02.2020. године на износ од 12.000.000,00 динара.
Други Конкурс је био расписан дана 10.11.2020. године на износ од 3.790.000,00 динара.

Средства су планирана за суфинансирање програма, пројеката и активности организација, удружења, асоцијација и других субјеката, које имају за циљ афирмацију вредности мултикултурног друштва и очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини, намењених нарочито за:
• очување и неговање језика, народних обичаја и старих заната;
• заштиту и презентацију фолклорног наслеђа;
• стварање услова за развој културе, науке и уметности;
• неговање и подстицање народног стваралаштва;
• представљање културних добара од изузетног значаја;
• књижевно, драмско, сценско, музичко и ликовно стваралаштво,меморијале, фестивале, јубиларне манифестације, уметничке колоније, кампове којима се негују толеранција и права националних мањина – националних заједница;
• конференције, турнире, скупове и слично, којима се негују толеранција и права националних мањина – националних заједница;
• неговање и развој аматеризма, гостовања ансамбала;
• сарадњу с матичним земљама и друге облике сарадње.
• пројекте који се односе на развијање, очување и неговање духа међунационалне толеранције код младих
• унапређење продукције и продукцију телевизијског и радијског програма, интернет презентација, других облика електронских презентација, штампаних пропагандних активности, активности у штампаним медијима и других облика медијских активности

На оба Конкурса је у 2020. години пристигло 508 пријава од којих је 471 било валидно. Средства су додељена по основу 179 пријава.

Резултати првог Конкурса у 2020. години
Резултати другог Конкурса у 2020. години

Мултикултурализам на клик

Након спроведеног Јавног конкурса за суфинанисирање потпројекта "Мултикултурализам на клик", Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице у сарадњи са Форумом за едукацију, сарадњу, афирмацију и подршку грађанском друштву, Нови Сад у 2021. години реализује 6 наградних конкурса за ученике основних и средњих школа из АП Војводине.
Конкурси подразумевају ангажовање ученика и подношење радова у различитим формама изражавања (видео рад, фотографија, литерарна форма, дизајн или ликовни рад и др) на задате теме у области мултикултурализма, етничке разноликости и културног идентитета националних заједница у АП Војводини.

У оквиру наведених тема, ауторски материјал треба да изрази аутентично лично виђење етничке разноликости или културних специфичности етничких заједница из АП Војводине.

Ауторске материјале подносилаца вреднује и оцењује конкурсна комисија, формирана од представника ФЕСАП-а, Секретаријата, представника образовних установа и истакнутих појединаца из области теме конкурса, а аутори најбоље рангираних радова награђују се мултимедијалним уређајима.

Активности у оквиру пројекта из ранијих фаза реализације
Поред наведених, у оквиру пројекта реализовано је мноштво потпројеката и активности:

• Спортска такмичења с додатним садржајима „Куп толеранције”
• Музејска изложба „Завичај на Дунаву - суживот Немаца и Срба у Војводини”
Музејска изложба „Живети заједно” – суживот Срба и Мађара – мобилна форма
• Конкурс за аматерску фотографију „Богатство различитости”
• „Заједно” – документарни ТВ серијал
• Медијска кампања – Мултикултурализам у АП Војводини
• Презентације мањинских националних заједница „Етно-дан“
• Истраживање „Евалуација стања међуетничких односа код младих у АП Војводини“
Пројекат „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини” јесте акција Покрајинске владе трајног карактера. Извршна власт у покрајини препознала је проблем и предузела је потребне акције и мере у виду овог пројекта. Иницијатива је морала кренути од извршне власти, али је основна идеја, од самог почетка реализације ове акције да пројектне активности прерасла у васпитно-образовни процес чија ће реализација бити у потпуности поверена релевантним субјектима у АП Војводини.
С друге стране, један од циљева ове акције јесте и тај да се подстакне позитиван друштвени тренд ангажовања свих релевантних актера на афирмисању и промоцији вредности од значаја за културни идентитет АП Војводине.

Контакт:
Бојан Грегурић
Самостални саветник за остваривање равноправности националних мањина – националних заједница
имејл: bojan.greguric@vojvodina.gov.rs
021 487 4604

04.10.2021