media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Középfokú oktatás és nevelés Vajdaság Autonóm Tartományban


Az alapfokú oktatást követően, a Vajdaság autonóm tartományi fiatalok gimnáziumokban, szakiskolákban, vegyes iskolákban, művészeti középiskolákban és a fejlődési zavarokkal küszködő és mozgássérült diákok számára alapított középiskolákban folytathatják tanulmányaikat. Összesen 119 rendes középiskola van és 10 a fejlődési zavarokkal küszködő és mozgássérült tanulók számára, 40 helyi önkormányzatban.
A rendes középfokú oktatás keretében a tanítás szerb, magyar, szlovák, román, ruszin és horvát nyelven folyik. A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény alapján a roma nemzeti kisebbség is nemzeti kisebbségi státust valósít meg, de ezen a nyelven a tanítás nincs megszervezve a Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő középiskolákban. A tanítást a nemzeti kisebbségek nyelvén 17 önkormányzatban szervezik meg, azaz 41 középiskolában: 8 gimnáziumban, 24 szakiskolában, 7 vegyes iskolában és két művészeti iskolában.
A gimnázium, amely lehet általános és szakosított gimnázium, négy éves időtartamú képzést nyújt a tanulmányok felsőoktatási intézményekben való folytatására.
A szakközépiskola középfokú képzést nyújt három vagy négy éves időtartamban a munkához vagy a tanulmányok folytatásához, de egytől két éves időtartamú szakképesítést is lehet szerezni, illetve a szakképzés egyéb formáiban folytatni a tanulást, mint például: munkára való felkészítő oktatás 2 éves időtartamban, szakmai továbbképzés és egy évig terjedő képzés. Az oktatás ezekben az iskolákban a gyakorlati munkát is tartalmazza.
A művészeti középiskola a zene, a balett és a képzőművészet terén kivételes képességekkel rendelkező tanulók számára nyújt négy éves időtartamú oktatást a munkához vagy a tanulmányok folytatásához.
A vegyes iskolák a gimnáziumi oktatás mellett szakoktatást, vagy művészeti oktatást szerveznek. Ezáltal csökkent az anyaiskolák, illetve a gimnáziumok kihelyezett tagozatainak létrehozása iránti igény.
A fejlődési zavarokkal küszködő és mozgássérült tanulók számára alapított középiskolák kettő, három vagy négy éves időtartamú középfokú oktatási tevékenységet folytatnak több munkaterületre vonatkozóan és ez elsősorban a külön szakmákra való felkészítést jelenti.
Vajdaság Autonóm Tartomány területén 26 magán középiskola működik, melyekre vonatkozóan a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság megállapította, hogy a helyiségek, a felszerelés, az oktatási eszközök, a szükséges tanári és szakmunkatársi létszám tekintetében eleget tesznek a működési és a középfokú oktató-nevelő tevékenység végzéséhez szükséges feltételeknek.

Vajdaság autonóm tartományi székhelyű állami és magán középiskolák címtára Letöltés (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)

Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű középiskolák 2022/2023. iskolaévre vonatkozó iskolai naptáráról és a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű középiskolák 2022/2023. iskolaévre vonatkozó iskolai naptára
Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű középiskolák 2021/2022. iskolaévre vonatkozó iskolai naptáráról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről (23.03.2022)
Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű általános iskolák 2021/2022. tanévre vonatkozó iskolai naptáráról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről (2022.02.09.)
A Vajdaság autonóm tartományi középiskolák 2020/2021. évi iskolai naptáráról szóló szabályzat
A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI SZÉKHELYŰ KÖZÉPISKOLÁK
2020/2021. ISKOLAÉVRE VONATKOZÓ ISKOLAI NAPTÁRÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Vajdaság autonóm tartományi középiskolák 2020/2021. évi iskolai naptára
Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű középiskolák 2021/2022. iskolaévre vonatkozó iskolai naptáráról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről (2021.11.05.)

02.12.2022