media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Középfokú oktatás és nevelés Vajdaság Autonóm Tartományban

Az általános iskolai oktatás-nevelést követően, a Vajdaság autonóm tartományi fiatalok gimnáziumokban, szakiskolákban, vegyes iskolákban, művészeti iskolákban és a fejlődési zavarokkal küszködő gyermekek számára alapított iskolákban folytathatják tanulmányaikat. Összesen 119 rendes középiskola van és 10 a fejlődési zavarokkal küszködő tanulók számára, 40 helyi önkormányzatban.
A rendes középfokú oktatás keretében a tanítás szerb, magyar, szlovák, román, ruszin és horvát nyelven folyik. A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről szóló törvény alapján a roma nemzeti kisebbség is nemzeti kisebbségi státust valósít meg, de ezen a nyelven a tanítás nincs megszervezve a Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő középiskolákban. A tanítást a nemzeti kisebbségek nyelvén 17 önkormányzatban szervezték meg, azaz 42 középiskolában: 9 gimnáziumban, 26 szakiskolában, 5 vegyes iskolában és két művészeti iskolában.
A gimnázium, amely lehet általános és szakosított gimnázium, négy éves időtartamú képzést nyújt a tanulmányok felsőoktatási intézményekben való folytatására.
A szakközépiskola középfokú képzést nyújt három éves vagy négy éves időtartamban a munkához vagy a tanulmányok folytatásához, de egy éves időtartamú szakképesítést is lehet szerezni a középfokú oktatást követően. Az oktatás ezekben az iskolákban a gyakorlati munkát is tartalmazza.
A művészeti középiskola a zene, a balett és a képzőművészet terén kivételes képességekkel rendelkező tanulók számára nyújt négy éves időtartamú oktatást a munkához vagy a tanulmányok folytatásához.
A vegyes iskolák a gimnáziumi oktatás mellett szakoktatást, vagy művészeti oktatást szerveznek. Ezen a módon csökkent az anyaiskolák, illetve a gimnáziumok kihelyezett tagozatainak létrehozása iránti igény.
A fejlődési zavarokkal küszködő tanulók középiskolái egy, kettő, vagy három éves időtartamú oktatási tevékenységet folytatnak több munkaterületre és az elsősorban a külön szakmákra való képzést jelenti.
Vajdaság Autonóm Tartomány területén 23 magán középiskola működik, melyekre vonatkozóan a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság megállapította, hogy a helyiségek, a felszerelés, az oktatási eszközök, a szükséges tanári és szakmunkatársi létszám tekintetében eleget tesznek a működési és a középfokú oktatás-nevelési tevékenység végzéséhez szükséges feltételeknek.

Középiskolák Vajdaság AT területén
Magán középiskolák Vajdaság AT területén
Intézményjegyzék az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium honlapján

A Vajdaság autonóm tartományi középiskolák 2020/2021. évi iskolai naptáráról szóló szabályzat
A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI SZÉKHELYŰ KÖZÉPISKOLÁK
2020/2021. ISKOLAÉVRE VONATKOZÓ ISKOLAI NAPTÁRÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Vajdaság autonóm tartományi középiskolák 2020/2021. évi iskolai naptára

07.12.2020