media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Средње образовање и васпитање у Аутономној покрајини Војводини

Након основног образовања, младима у АП Војводини су на располагању гимназије, стручне школе, мешовите школе, уметничке школе и средње школе за ученике са сметњама у развоју. Постоји укупно 119 редовних средњих школа и 10 средњих школа за ученике са сметњама у развоју, у 40 локалних самоуправа.
У оквиру редовног средњег образовања, настава се одржава на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском и хрватском језику. Законом о заштити права и слобода националних мањина, статус националне мањине остварују и припадници ромске националне мањине, али настава на овом језику није организована у средњим школама на територији АП Војводине. Настава на језицима националних мањина је организована у 17 локалних самоуправа, односно 41 средње школе: у 8 гимназија, 24 стручних школа, 7 мешовитих школа и у 2 уметничке школе.
У гимназији, која може бити општа и специјализована, се стиче образовање у трајању од четири године за даље школовање у високошколским установама.
У средњој стручној школи се стиче средње образовање за рад и даље школовање у трајању од три, односно четири године, а такође може да се стиче и специјалистичко образовање након средњег образовања у трајању од годину дана. Настава у овим школама обухвата и практичан рад.
У средњој уметничкој школи се стиче средње образовање за рад и за даље школовање у трајању од четири године, коју похађају ученици с посебним склоностима за музику, балет или ликовну област.
У мешовитој школи је поред гимназијског образовања организовано и стручно или уметничко образовање. На овај начин је смањена потреба за формирањем издвојених одељења ван матичних стручних школа, односно гимназија.
Средње школе за ученике са сметњама у развоју обављају делатност средњег образовња у трајању од једне, две и три године у оквиру више подручја рада и, пре свега, подразумева обучавање за посебне занате.
На територији АП Војводине постоје и 24 приватне средње школе за које је Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице утврдио да испуњава услове у погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника, као и стручних сарадника за почетак рада и обављање делатности средњег образовања и васпитања.

Средње школе на територији АП Војводине Преузми
Приватне средње школе на територији АП Војводине Преузми
Регистар установа на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Правилник о школском календару и школски календар за средње школе са седиштем на територији АПВ за школску 2021/2022. годину
Правилник о школском календару за средње школе у АПВ за 2020/2021
Измена Правилника о школском календару за средње школе у АПВ за 2020/2021
Школски календар за средње школе у АПВ за 2020/2021

04.10.2021