media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Általános iskolák Vajdaság AT-ban

Az általános oktatás Vajdaság Autonóm Tartományban kötelező és tandíjmentes.
A tantervek és programok olyan módon vannak összeállítva, hogy azok szerkezete széleskörű általános műveltséget nyújt a tanulóknak. Az egyéni érdeklődést emelt szintű oktatással és szakköri munkával ösztönzik, a gyengébb teljesítményű tanulók számára pedig pótoktatást szerveznek. Azokban az iskolákban, amelyek eleget tesznek a feltételeknek, meghosszabbított benntartózkodást is szerveznek.

Vajdaság AT területén 347 rendes általános iskola és 188 kihelyezett tagozat (székhelyen kívüli részleg) működik, Vajdaság AT mind a 45 helyi önkormányzatában. Külön figyelmet szentelnek a fejlődési zavarokkal küszködő és a fogyatékossággal élő gyermekek oktatására. Vajdaság Autonóm Tartományban 13 általános iskola létezik a fejlődési zavarokkal küszködő és fogyatékossággal élő gyermekek számára. Emellett, 30 rendes általános iskolának van külön tagozata az oktatásukra, de minden általános iskolában van lehetőség az inkluzív oktatásra is. Vajdaság Autonóm Tartományban 21 zeneiskola és két balettiskola működik. Felnőttek oktatás-nevelésére Újvidéken és Zomborban működnek iskolák és 18 rendes általános iskolának is van tagozata ezekre a szükségletekre.
A Vajdaság autonóm tartományi általános iskolákban, a szerb tannyelvű oktatás mellett, az oktatás még öt tanítási nyelven (magyar, szlovák, román, ruszin és horvát) valósul meg. Az ezeken a nyelveken megszervezett rendes oktatás mellett a tanulóknak lehetőségük van a magyar, a szlovák, a román, a ruszin és a horvát nyelv, valamint még hat nyelv (ukrán, bunyevác, roma, bolgár, macedón és cseh) tanulására, ami összesen tizenegy nyelv az Anyanyelv/beszéd a nemzeti kultúra elemeivel elnevezésű választott tantárgy keretében.

Vajdaság autonóm tartományi székhelyű állami és magán általános iskolák címtára Letöltés (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)

Intézményjegyzék az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium honlapján

Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű általános iskolák 2022/2023. iskolaévre vonatkozó iskolai naptáráról és a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű általános iskolák 2022/2023. iskolaévre vonatkozó iskolai naptára
Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű általános iskolák 2021/2022. tanévre vonatkozó iskolai naptáráról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről (23.03.2022.)
Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű általános iskolák 2021/2022. tanévre vonatkozó iskolai naptáráról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről (2022.02.09.)
A Vajdaság autonóm tartományi általános iskolák 2020/2021. évi iskolai naptáráról szóló szabályzat
A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI SZÉKHELYŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
2020/2021. ISKOLAÉVRE VONATKOZÓ ISKOLAI NAPTÁRÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

A Vajdaság autonóm tartományi általános iskolák 2020/2021. évi iskolai naptára
Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű általános iskolák 2020/2021. tanévre vonatkozó iskolai naptáráról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről (2021.03.23.) (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)
Szabályzat a Vajdaság autonóm tartományi székhelyű általános iskolák 2021/2022. tanévre vonatkozó iskolai naptáráról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről (2021.11.05.)

02.12.2022