media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Iskoláskor előtti intézmények Vajdaság AT-ban

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. és 27/2018. szám – más törvény) az iskoláskor előtti, az általános iskolai és a középiskolai oktatás-nevelés, valamint a felnőttoktatás rendszerének alapjairól rendelkezik, Az iskoláskor előtti nevelés-oktatásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 18/2010., 101/2017., 113/2017. szám – más törvény, 95/2018. szám – más törvény és 10/2019. szám) pedig az iskoláskor előtti nevelés-oktatásról, mint az oktatás és nevelés egységes rendszerének részéről rendelkezik.
Az iskoláskor előtti nevelési és oktatási program alapjairól szóló szabályzat Az SZK Hivatalos Közlönyének – Oktatási Közlöny – 16/2018. számában jelent meg és 2019. szeptember 25-én lépett hatályba.
A 2006/2007. iskolaévtől a kilencéves időtartamban megvalósuló kötelező oktatás és nevelés részeként, a szülők kötelesek beíratni gyermeküket az iskoláskor előtti intézménybe, a kötelező előkészítő iskoláskor előtti programban való részvétel céljából, napi négy órában, legalább kilenc hónapig.
Az iskoláskor előtti intézményekben a nevelési és oktatási tevékenység szerb nyelven, a nemzeti kisebbségek számára pedig a nemzeti kisebbség nyelvén folyik, de megvalósítható kétnyelven - a nemzeti kisebbség nyelvén és szerb nyelven, valamint idegen nyelven is, illetve kétnyelven – idegen nyelven és szerb nyelven vagy idegen nyelven és a nemzeti kisebbség nyelvén.
Az iskoláskor előtti nevelési és oktatási tevékenység az iskoláskor előtti intézményben folyik, de kivételesen megvalósítható az iskolában is, a törvénnyel összhangban.
A Tartományi Oktatási Titkárság a helyi önkormányzati szervekkel együttműködve megállapítja az iskoláskor előtti intézmény megalapításának és működése megkezdésének feltételeit. Az iskoláskor előtti intézmény megalapításának, működése megkezdésének és tevékenysége folytatásának feltétele, hogy a nevelési és oktatási tevékenység megvalósításához a megfelelő számú gyermeket, programot, helyiséget, felszerelést, a szükséges eszközöket, nevelőket és szakmunkatársakat az előírt szabványokkal összhangban, a megalapításához szükséges eszközöket és higiéniai-műszaki feltételeket pedig a törvénnyel összhangban biztosítsa.
Az intézmény akkor kezdheti meg a nevelési és oktatási tevékenység végzését, amikor megállapíttatik hogy eleget tesz az intézmény megalapításához és ezen tevékenység végzésének megkezdéséhez törvényben megszabott feltételeknek, amikor megkapja a hitelesítési végzést és bejegyezteti a tevékenységet az illetékes szerv nyilvántartásába.

Az iskoláskor előtti intézmények címtára Letöltés

Az iskoláskor előtti magánintézmények címjegyzéke Vajdaság AT-ban Letöltés

23.07.2020