media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Iskoláskor előtti intézmények Vajdaság AT-ban

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. és 27/2018. szám – más törvény) az iskoláskor előtti, az általános iskolai és a középiskolai oktatás-nevelés, valamint a felnőttoktatás rendszerének alapjairól rendelkezik, Az iskoláskor előtti nevelés-oktatásról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 18/2010., 101/2017., 113/2017. szám – más törvény, 95/2018. szám – más törvény és 10/2019. szám) pedig az iskoláskor előtti nevelés-oktatásról, mint az oktatás és nevelés egységes rendszerének részéről rendelkezik.
Az iskoláskor előtti nevelési és oktatási program alapjairól szóló szabályzat Az SZK Hivatalos Közlönyének – Oktatási Közlöny – 16/2018. számában jelent meg és 2019. szeptember 25-én lépett hatályba.
A 2006/2007. iskolaévtől a kilencéves időtartamban megvalósuló kötelező oktatás és nevelés részeként, a szülők kötelesek beíratni gyermeküket az iskoláskor előtti intézménybe, a kötelező előkészítő iskoláskor előtti programban való részvétel céljából, napi négy órában, legalább kilenc hónapig.
Az iskoláskor előtti intézményekben a nevelő-oktató munka szerb, magyar, szlovák, román, ruszin és horvát nyelven, ezenkívül a nemzetileg vegyes össszetételű környezetekben kétnyelvűen, továbbá idegen nyelveken valósul meg, azaz Vajdaság AT területén összesen nyolc nyelven.
Az iskoláskor előtti nevelési és oktatási tevékenység az iskoláskor előtti intézményben folyik, de kivételesen megvalósítható az iskolában is, a törvénnyel összhangban.

Vajdaság autonóm tartományi székhelyű állami és magán iskoláskor előtti intézmények címtára Letöltés (A dokumentum jelenleg szerb nyelven érhető el)

02.12.2022