media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Legnagyobb az érdeklődés a közgazdaság és a kereskedelem, míg legalacsonyabb a bányászat iránt

6.JPG


A Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő középiskolákba történő beiratkozási tervvel kapcsolatos kutatás eredményei, amelyek központi elemét a stratégia dokumentumok (a SZKONFS 2030 és a SZKFS 2021-2026) alkalmazása képezi, a mai napon bemutatásra kerültek Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának nagytermében. A Vajdasági Pedagógiai Intézettel együttműködésben lefolytatott kutatás célját, a középiskolákba történő beiratkozás és a Vajdaság autonóm tartományi munkaerőpiac állapotának elemzése képezi.

„A duális oktatás modelljét hazánkban hét évvel ezelőtt vezették be, azóta egyre nagyobb jelentőséggel bír és évről-évre bővül azon profilok listája, amelyek keretében a tanulókat munka révén oktatják. A gazdaság és az oktatás között hidat képező duális oktatás egyre
keresettebb a hazai cégek körében. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a duális oktatási rendszerben iskolai végzettséget szerzett tanulók 70-80%-ka a középiskola befejezését követően azokban a cégekben vállal munkát, ahol a gyakorlati oktatásban is részesült.” – jelentette ki Szakállas Zsolt, a Tartományi Kormány alelnöke és tartományi titkár.

A kutatás eredményeit Slađana Bursać, tartományi titkárhelyettes mutatta be, amelynek során az alábbiakat emelte ki: „A beiratkozási keretterv módszeres megközelítésének köszönhetően, természetesen figyelembe véve a gazdaság fejlődését és szükségleteit, az elkövetkező néhány tanévben csökkenthető a munkaerőpiac fejlődési és szükségleti irányvonala nem megfelelő felmérésének lehetséges veszélye. Továbbá, szükség van a nevelési-oktatási rendszert és a gazdaságot érintő ágazatok közötti megközelítés, illetve a politikák és intézkedések összehangolt lebonyolítása erősítésének módszeres szemléletére.”

Az esemény keretében megtartották a duális oktatásról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény tervezetének első közvitáját is, amelynek felterjesztője az Oktatási Minisztérium. A tervezet által előrevetített legjelentősebb módosítások a következők: a munkán keresztül történő tanulás óraszáma alapjának növelési lehetősége, éspedig a hároméves oktatási profilok esetében 60%-kal, illetve a négyéves profilok esetében 40%-kal, a munkán keresztül történő tanulásban résztvevő munkaadók akkreditációjának leegyszerűsítése, vegyes tagozatok kialakítása, a munkán keresztül történő tanulás minőségének értékelése, a Duális Képzési Iroda, illetve a SZKNK illetékességének és szerepének megállapítása, az edzőközponti státusz bevezetése az iskolák számára, a munkaadók edzőszövetségeinek bevezetése, a duális oktatás pénzügyi támogatásának jogalapja.

„Az új megoldások lényege, hogy az elmélet és a gyakorlat összekapcsolásával biztosítsák az oktatás minőségét, miközben növelik a fiatalok által a vállalat modern, valós munkakörnyezetében eltöltött órák számát. Azok a készségek, amelyeket ilyen módon szereznek, biztosítani fogják számukra a biztos és sikeres karriert, míg a vállalatok tekintetében biztosítottá válik a fenntarthatóság és az innovativitás. Jelentős az is, hogy a munkaadók, a javasolt módosításoknak köszönhetően egyszerűbb eljárásra számíthatnak a duális oktatási rendszerbe történő belépésük alkalmával.” – emelte ki Gabrijela Grujić, a Duális Képzési Iroda és a Szerbiai Képzettségek Nemzeti Keretének igazgatója.

Az eseményen részt vettek az Oktatási Minisztérium, a Duális Képzési Iroda és a Szerbiai Képzettségek Nemzeti Keretének, a Tartományi Foglalkoztatásügyi Szolgálat, a helyi önkormányzatok, az oktatási központok képviselői és a Vajdaság autonóm tartományi középiskolák igazgatói is, míg a házigazda szerepét a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi titkárság töltötte be.

23.03.2023

 • 6.JPG
 • 6.JPG
 • 6.JPG
 • 6.JPG
 • 6.JPG
 • 6.JPG
 • 6.JPG
 • 6.JPG
 • 6.JPG
 • 6.JPG
 • 6.JPG