media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Највеће интересовање за економију и трговину, а најмање за рударство

10.JPG

Резултати истраживања у вези с планом уписа у средње школе на територији АП Војводине – у контексту примене стратешких докумената (СРОВРС 2030 и СЗРС 2021–2026), представљени су данас у Великој сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине. Циљ истраживања – које је спроведено је у сарадњи с Педагошким заводом Војводине – јесте анализа уписа у средње школе и стања на тржишту рада у АП Војводини.

„Модел дуалног образовања, уведен у нашој земљи пре седам година, све је значајнији и сваке се године проширује листа профила која образује ученике уз рад. Као мост који повезује привреду са образовањем, дуално образовање све је траженије у бројним домаћим компанијама. Искуства која имамо казују нам да између 70 и 80 одсто ученика, који заврше школовање у дуалном систему образовања, након завршетка средње школе остају да раде у компанијама у којима су имали практичну наставу.” – рекао је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар Жолт Сакалаш.

Резултате истраживања представила је заменица покрајинског секретара Слађана Бурсаћ, која је том приликом истакла следеће: „Системским приступом оквирном планирању уписа за неколико наредних школских година, узимајући у обзир развој и потребе привреде, умањује се потенцијална опасност неадекватне процене трендова развоја и потреба тржишта рада. Такође, потребно је системски приступити јачању међусекторског приступа и координисаног спровођења политика и мера, које се тичу васпитно-образовног система и привреде.”

У оквиру догађаја, одржана је и прва јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дуалном образовању, чији је предлагач Министарство просвете. Најважније измене које Нацрт предвиђа су: могућност повећања фонда сати учења кроз рад и то 60 одсто за трогодишње образовне профиле и 40 одсто за четворогодишње; поједностављење акредитације за послодавце за учење кроз рад; формирање мешовитих одељења; вредновање квалитета учења кроз рад; утврђивање надлежности и улоге Канцеларије за дуално образовање и НОКС; вредновање квалитета учења кроз рад; увођење статуса тренинг центра за школе; увођење тренинг Алијанси послодаваца; правни основ за финансијску подршку дуалном образовању.

„Суштина нових решења јесте да осигурамо квалитет образовања кроз повезивање теорије и праксе, уз повећање броја сати које млади проводе у савременом реалном радном окружењу компаније. Компетенције које буду стицали на овај начин, обезбедиће им сигурну и успешну каријеру, док ће компанијама обезбедити одрживост и иновативност. Значајно је и то што ће послодавци, према предвиђеним изменама, моћи да рачунају на једноставнију процедуру, како би ушли у систем дуалног образовања“ - рекла је директоркa Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација Габријеле Грујић.

Догађају су присуствовали представници Министарства просвете, Канцеларије за дуално образовање и национални оквир квалификација, Покрајинске службе за запошљавање, локалних самоуправа, едукативних центара, као и директори средњих школа с територије АП Војводине, а домаћин је био Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

23.03.2023

 • 10.JPG
 • 10.JPG
 • 10.JPG
 • 10.JPG
 • 10.JPG
 • 10.JPG
 • 10.JPG
 • 10.JPG
 • 10.JPG
 • 10.JPG
 • 10.JPG