media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Винчованка з нагоди школскей слави Святого Сави

SvetiSavaMileseva


Почитовани просвитни роботнїки и мили нашо школяре,

Тот дзень пошвециме Святому Сави, зоз здогадованьом на його нєкаждодньови дух. Нє забудзме же початок школи и писменосц заслуга Святого Сави. И нє забудземе же подобу Сави Неманїча краши скромносц и тирваце намаганє ґу проґресу и знаню.

Мили школяре, жадаме же бисце шлїдзели велїки людски идеал – намаганє за цо вецей знаня о швеце у хторим жиєме, и вашому таланту додали доброту, любов, красоту и ентузиязем спознаваня. Будзце наша перша линия одбрани од нєзнаня и нашо препорученє, доказ сучасносци и значносци образованя и воспитаня у Сербиї.

Почитовани учителє, наставнїки, педаґоґове и шицки други дїяче у служби просвити и образованя, жадаме же би вам дїла Святого Сави були стимуланс и приклад у возвишеней мисиї, же би ваш дух вше бул отворени за нове и надиходзаце, проґресивне и творче.

У мено Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, як и у свойо власне мено – жадам вам вельо успиху у дальшей роботи.

Щешлїво!

З почитованьом,

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАР
Жолт Сакалаш

26.01.2023

  • SvetiSavaMileseva