media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Gratulácia k školskej slave Svätého Savu

SvetiSavaMileseva


Vážení osvetoví pracovníci a milí naši žiaci,

tento deň venujeme svätému Savovi, pripomínajúc si jeho veľkolepý duch. Nezabúdajme, že nástup do školy a vôbec gramotnosť je zásluhou Savu. A nezabúdajme, že osobnosť Savu Nemanjića sa vyznačuje zdvorilosťou a neustálou honbou za pokrokom a poznaním.

Milí žiaci, chceme, aby ste nasledovali veľký ľudský ideál – túžbu po čo najväčšom vedomí o svete, v ktorom žijeme, a aby ste k svojmu nadaniu pridali láskavosť, lásku, krásu a nadšenie z učenia. Buďte našou prvou líniou obrany proti nevedomosti a naším najlepším odporúčaním, dôkazom modernosti a dôležitosti vzdelávania a výchovy v Srbsku.

Vážení učitelia, profesori, pedagógovia a všetci ostatní vedúci v službách výchovy a vzdelávania, želáme Vám, aby činnosť sv. Savu Vám bola povzbudením a vzorom vo vznešenom poslaní, aby bol Váš duch vždy otvorený novému a budúcemu, progresívnemu a kreatívne silnému.

V mene Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín ‒ národnostných spoločenstiev, ako aj vo vlastnom mene, Vám želám mnoho úspechov v ďalšej práci.

Šťastná slava!

S úctou

POKRAJINSKÝ TAJOMNÍK
Zsolt Szakállas

26.01.2023

  • SvetiSavaMileseva