media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Изабрана "Химна Андревља" за 2022. годину


Током трајања Пројекта за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса основног и средњег образовања – трошкови обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије AП Војводине и ангажовање стручних сарадника на Aндревљу за 2022. годину, групе ученика које су се смењивале на недељном нивоу имале су задатак да осмисле химну Андревља, која ће обележити њихов боравак.

По завршетку Пројекта, комисија формирана за избор „Химне Андревља” у оквиру Пројекта сакупила је све сачињене химне и након увида у целокупан материјал, донела једногласну одлуку да победничке химне буду оне које су осмислили ученици Гимназије и стручне школе „Светозар Милетић” из Србобрана, Гимназије за талентоване ученике са домом ученика „Бољаи” из Сенте, Средње техничке школе „Никола Тесла” из Сремске Митровице и Економско-трговинске школе „Вук Караџић” из Старе Пазове, који су боравили на Андревљу у периоду од 5. до 10. децембра 2022. године.

24.01.2023