media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Gratulácia pri príležitosti sviatku rumunskej národnostnej menšiny – národnostného spoločenstva


Pri príležitosti 1. decembra, sviatku rumunskej národnostnej menšiny – národnostného spoločenstva, dňa, kedy bolo vyhlásené zjednotenie Rumunska, srdečne blahoželám všetkým príslušníkom rumunskej národnostnej menšiny – národnostného spoločenstva k tomuto sviatku.

Zhromaždenie AP Vojvodiny schválilo v roku 2018 uznesenie stanoviť tento deň ako dátum osobitného významu pre rumunskú národnostnú menšinu – národnostnú spoločnosť, a tým aj pre AP Vojvodinu ako celok, čo je len potvrdením vzájomného rešpektu a vážnosti, ktorú vedú pokrajinské orgány.

V Autonómnej pokrajine Vojvodine spolu s ďalšími národnostnými spoločenstvami žijú aj príslušníci rumunskej národnostnej menšiny – národnostného spoločenstva, ktorí pestujú hodnoty interkulturality, spolunažívania, vzájomného rešpektu a porozumenia. Rumunská národnostná menšina – národnostné spoločenstvo – mimoriadne prispieva k zachovaniu a zlepšovaniu týchto hodnôt a mala by v tom pokračovať aj v budúcnosti.

V tom mene blahoželám k sviatku všetkým príslušníkom rumunskej národnostnej menšiny – národnostného spoločenstva!

Pokrajinský tajomník
Zsolt Szakállas

30.11.2022