media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Zsolt Szakállas navštívil talentovaných žiakov v Andrevlji

3


Pokračuje Projekt prípravy talentovaných žiakov z územia AP Vojvodiny, ktorý prebieha v Stredisku pre hospodársky a technologický rozvoj Andrevlje v Andrevlji. Dnes dorazila piata skupina, spolu štyridsať stredoškolákov zo Zreňaninu a Bečeja. Pri tejto príležitosti žiakov pozdravil a privítal podpredseda Pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník Zsolt Szakállas.

„Naším zámerom bolo nejakým spôsobom odmeniť vás, talentovaných žiakov, za váš príspevok k reputácii školy, ktorú navštevujete, a povzbudiť vás, aby ste si pestovali tú jedinečnosť, ktorú v sebe máte.“ Dúfam, že vás čaká šesť príjemných dní, ktoré strávite so svojimi rovesníkmi, ktorí pochádzajú z rôznych prostredí, že budete mať možnosť dozvedieť sa niečo nové o druhých, ale aj o sebe, užiť si prírodu a získať nové vedomosti a poznatky v rámci prednášok a workshopov, ktoré sme pre vás navrhli a pripravili.“ - povedal Szakállas.

Projekt prípravy talentovaných žiakov základných a stredných škôl z územia AP Vojvodiny sa začal 17. októbra 2022. Žiaci z celkovo štyridsiatich základných a stredných škôl sa počas desiatich týždňov do 24. decembra zapoja do rôznych aktivít z oblasti prírodných a spoločenských vied, umenia a kultúry s cieľom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces základných a stredných škôl. Projekt realizujeme v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom vysokého vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti a na tieto účely je vyčlenených viac ako desať miliónov dinárov.

Piatu skupinu talentovaných žiakov pozdravila zástupkyňa pokrajinského tajomníka Slađana Bursać, asistentka pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie Milica Vučićević a manažérka spomínaného strediska Vesna Hipik.

14.11.2022

  • 3
  • 3
  • 3
  • 3