media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Винчованка з нагоди Дня просвитних роботнїкох


Почитовани просвитни роботнїки и колеґове,

Жадам вихасновац тоту нагоду и шицким вам подзековац на потерашнїх усиловносцох и намаганьох яки каждодньово укладаце же бисце нашо дзеци образовали и порихтали за живот на найадекватнєйши можлїви способ у тих провокативних часох яки пред нами и кед традиционални людски вредносци и прикмети вецей нє маю таку значносц.

Винчуєм вам на вашей енерґиї, ентузиязму и витирвалосци же бисце були представнїки науки и каждодньово провадзели час и швет коло нас. Шицки зме свидоми факту же нєобходне укладац и до науки и до образованя, бо то наш капитал за будучносц. Судьба наших дзецох завиши од нас, бо ми тоти цо би требали оможлївиц идеални условия за їх рост и розвой.

Покраїнски секретарият за образованє препознава важносц виполньованя потребох и наставнїкох и дзецох пре добробут и єдних и других. Оставаме вашо союзнїки и шицких ваших активносцох зоз жаданьом понукнуц вам шицку можлїву потримовку на вашей драги ґу реализациї идейних ришеньох за унапредзенє квалитету воспитаня и образованя наших дзецох.

З оглядом же зме водзени зоз заєднїцким цильом, успих заґарантовани и зоз заєднїцкима моцами звладаме шицки можлїви препреченя яки ше на тей драги можу найсц. Жадам вам же бисце тирвали длуго и нє попущели пред спокусами яки живот ноши.

Вельо щесца у дальшей роботи!

ПОКРАЇНСКИ СЕКРЕТАР,
Жолт Сакалаш

08.11.2022