media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Ünnepélyes díjátadó Az én híres polgártársam témájú írásbeli alkotások, valamint a Nyilatkozz témájú videómunkák kiválasztására kiírt pályázatok alapján kiválasztott legjobb alkotások szerzői számára

20221028121343


A Tartományi Kormány épületében ünnepélyes díjátadásra került sor A multikulturalizmus és a tolerancia megerősítése Vajdaságban elnevezésű projekt keretében létrejött legjobb alkotások szerzői számára.

A Civil Társadalom Oktatási, Együttműködési, Érvényesítési és Támogatási Fóruma a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársággal együttműködésben, A multikulturalizmus és a tolerancia megerősítése Vajdaságban elnevezésű projekt, illetve a Multikulturalizmus egy kattintásra alprojekt keretén belül szeptember hónap folyamán két nyeremény pályázatot hirdetett, egyet az általános iskolák tanulói, illetve egyet a középiskolás diákok számára.

Az említett két pályázatra nagy számú jelentkezés érkezett be, amely a diákok és az oktatási intézmények nagy érdeklődéséről tanúskodik a tartományunk területét illető multikulturalizmus, tolerancia, etnikai együttélés, történelem, hagyományok és szokások témakörei iránt, de fiatal nemzedékünk művészet iránti hajlamáról is – hangsúlyozta a jelenlévőknek Milinka Hrćan, megbízott tartományi segédtitkár, majd hozzátette, hogy az év végéig az alprojekt keretén belül további két nyeremény pályázat kerül megszervezésre.

A szóban forgó pályázatok keretei között a fiatal diákoknak alkalmuk volt, hogy alkotásaikon keresztül bemutassák egyéni meglátásukat az etnikai különbözőségre, illetve a Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek kulturális jellegzetességeire vonatkozóan. Valamennyi pályázat közös célja a Vajdaság AT területén élő nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek azonosságának megóvása, valamint a fiatal iskolások közötti etnikai tolerancia szellemének előmozdítása.

28.10.2022

  • 20221028121343
  • 20221028121343
  • 20221028121343
  • 20221028121343