media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Термини правосудного испиту


Обвисценє – виновне право
Обвисценє – обласц вивершеня и обезпеченя

Януарски испитни термин 2023. року

1. Часц испиту у писаней форми
(Апелацийни суд у Новим Садзе, ул. Сут`єска ч. 3)
Виновне право – 11. януар 2023. року на 10 годзин.
Гражданске право – 12. януар 2023. року на 10 годзин.

2. Часц испиту у усней форми
(Апелацийни суд у Новим Садзе, ул. Сутєска ч. 3)
Термини усней часци испиту Превежнї

Од марцового испитного термину 2022. року допущене присуство явносци на часци испиту у усней форми. Число заинтересованих особох огранїчене, з оглядом на велькосц салох у хторих ше испит отримує.
Присуство на испиту треба же би ше приявело прейґ мейлу на адресу: ivan.borojev@vojvodina.gov.rs.

16.01.2023