media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Szakállas: A párbeszéd célja, hogy minden polgár teljes körű tájékoztatást kapjon a népszavazásról

2


Az igazságszolgáltatás, államigazgatás és helyi önkormányzatok, valamint az emberi jogok és a nemek közötti egyenjogúság védelme – a népszavazás végeredménye - című tematikus társadalmi párbeszédet tartottak ma Újvidéken, az összesen három ilyen jellegű összejövetel közül a másodikat, amely arra hivatott, hogy felhívja a polgárok figyelmét az alkotmánymódosításokra kiírt népszavazás kimenetelének jelentőségére, hogy az majd milyen hatást gyakorol a polgárok életére, továbbá, hogy segítsen nekik annak a döntésnek a meghozatalában, hogy január 16-án kimenjenek-e szavazni.

Szakállas Zsolt, a Tartományi Kormány alelnöke és Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási És Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi titkár, az illetékes /hatásköri/ titkárság az Emberi és Kisebbségi Jogi, valamint Társadalmi Dialógusért Felelős Minisztériummal közreműködésben megszervezett mai értekezlet résztvevőihez intézett felszólalásában kiemelte, hogy minden résztvevő közös feladata összpontosítani az állampolgárok érdekeire, valamint az emberi jogok védelmére a népszavazás eredményének tekintetében, továbbá a független igazságügy jelentőségére az emberi jogok és a nemek közötti egyenlőség védelme, valamint a környezetvédelem területén
„Szerettük volna, hogy a párbeszéd széles körű legyen, hogy abba bevonjuk az állami szervek és intézmények képviselőit, a társadalmi élet különböző szegmenseinek közéleti személyiségeit, a civil társadalom és a vallási közösségek, a nemzeti közösségek, a tudományos élet és a média képviselői, és természetesen elsősorban az igazságügy szakértőit. Ennek a párbeszédnek az a célja, hogy a Szerb Köztársaság minden polgára teljes körű tájékoztatást kapjon a közelgő népszavazásról” – mondta Szakállas.

Gordana Čomić emberi- és kisebbségijogi, valamint a társadalmi párbeszédért felelős miniszterasszony arra mutatott rá, hogy az ilyen formában elképzelt társadalmi párbeszédnek különösen nagy jelentősége van a népszavazás eredményéről való tájékoztatás szempontjából, azaz, hogy alkotmánymódosítások elfogadása esetén milyen változások történnek az állampolgári jogok védelmében, illetve mi történik annak sikertelensége esetén.

„Az első társadalmi párbeszédet december 29-én tartottuk Belgrádban, ma Újvidéken, január 12-én pedig Kragujevácon leszünk. Szeretnénk, ha mindenki világosan megértené, milyen jó vagy rossz hatással van az Országgyűlés igazságszolgáltatásból való kilépéséről szóló döntése az emberi jogok védelmére, amely valójában a népszavazás kulcsfontosságú végeredménye” – mondta Čomić.

Ahogyan azt a miniszterasszony elmondta, a népszavazás kapcsán folytatott társadalmi párbeszéd nélkülözhetetlen, mert mindenkinek jogában áll hogy tudja mi vár rájuk amikor Szerbia dönt arról, hogy elfogadja-e az alkotmánymódosításokat, és ahhoz, hogy jó döntések szülessenek, megfelelő információkkal kell rendelkezni minden polgárnak a népszavazás kimeneteléről, illetve a döntéshozatal után várható változásokról.

Pásztor István, Vajdaság AT Képviselőház elnöke, kiemelte, hogy a mai rendezvény alkalmas arra, hogy a Vajdaság Autonóm Tartományi Képviselőházában a politikai-vita évét nyitják meg, mert a mai párbeszéd témája rendkívüli jelentőséggel bír.

„Az Európai Unió egyik alapvető vívmánya – a jogállamiság, és ez az a kérdés, amely majd az elkövetkező éveket meghatározza. Ezekkel az alkotmányos változtatásokkal nem fogunk megoldani minden olyan kérdést és vitát, amely az elmúlt évtizedeket nehezítette, de fontosak, mert elköteleztük magunkat a közösségi értékek alkalmazása mellett, az igazságszolgáltatás, a végrehajtó és a törvényhozó hatalom teljes szétválasztása mellett. Ezek azok az értékek, amelyekre törekszünk, és úgy gondolom, hogy ezzel olyan környezetet teremtünk, amelyben további lépést teszünk e cél felé” – mondta Pásztor. A házelnök felszólított minden választójoggal rendelkező állampolgárt, hogy január 16-án menjen el a népszavazásra, és hozza meg meggyőződésének megfelelő döntését.

A társadalmi párbeszéd résztvevői közösen egyeztetnek mindhárom találkozó következtetéseiről, majd ismertetik azokat a nyilvánossággal.

Forrás: Tartományi Kormány

05.01.2022

  • 2
  • 2
  • 2
  • 2