media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Köszöntőlevél a faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napja alkalmából


A faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napját március 21-én ünnepeljük, emlékezvén a Dél-afrikai Köztársaságban lezajlott 1960-as eseményekre, amely során 69 személyt öltek meg az apartheid politikája elleni békés tüntetés alkalmával. Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1966-ban az említett napot ünneppé nyilvánította, minden tagállam közös harcának és egyesített erőfeszítéseinek jelképeként a faji megkülönböztetés valamennyi formájának felszámolása terén.
Vajdaság Autonóm Tartomány ténylegesen egy olyan térség, ahol több mint huszonöt különböző nemzeti kisebbség-nemzeti közösség évtizedek óta harmóniában él együtt és naponta érvényesíti jogait és él a szabadságaival. Az említett tényből fakad az az igény is, hogy Vajdaságban ápolni kell a sokszínűség tiszteletben tartásának légkörét – bármely személyes jellemvonás, de legfőképp a faji és az etnikai hovatartozás tekintetében. E céltól vezérelve a Tartományi Kormány következetesen és elhivatottan foglalkozik az emberi és kisebbségi jogok fejlesztésével és védelmével az egész tartomány területén, illetve szűntelen harcot vív a megkülönböztetés bármely formája ellen.
A koronavírus (COVID-19) által kiváltott világjárvány okozta jelenlegi nehéz körülmények között meg kell értenünk, talán még jobban, mint valaha, hogy mellettünk és körülöttünk olyan személyek élnek, akik azonos életigényekkel, törekvésekkel és igyekezetekkel, pszichológiai és szociológiai jellemzőkkel rendelkeznek, valamint hogy a személyes jellemvonások nem képezhetik és nem szabad, hogy képezzék az ember természetes jogai, illetve a társadalomban betöltött helyzete és szükséglete eltérő értelmezésének okát.
Szem előtt tartva a tényt, hogy az előítéleteket nagyon nehéz leküzdeni, illetve hogy ebből kifolyólag az emberek közötti teljes egyenlőség nem könnyen érhető el, minden tartományi intézmény a mindennapi tevékenységei során, folyamatosan a tartomány területén jelentkező megkülönböztető magatartáson, indokolatlan különbségtételen, valamint előítéleteken, gyűlöleten és intolerancián alapuló magatartás elhárítására törekszik.
Köszöntöm Önöket a faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi napja alkalmából, annak reményében, hogy a jövőben legalább megközelíthetjük az emberek közötti egyenlőség eszményét.

Szakállas Zsolt,
TARTOMÁNYI TITKÁR

19.03.2021