media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Köszöntőlevél az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából


Az anyanyelv használatára való jog napjainkban az emberi jogok egyik legalapvetőbbike. Éppen a nyelvek teszik egyedivé minden nemzet kultúráját, míg az anyanyelv a nemzet kulturális öntudatának az alapköve, támpontja a különbözőségek felismerésének, a toleranciának és a kölcsönös megértésnek.

Február 21-e jelentősége, a napé, amelyen az anyanyelv nemzetközi napját ünnepeljük, Vajdaság Autonóm Tartományban a legkiemelkedőbb, ott, ahol a nyelvi sokszínűség az egyike a Tartomány legjelentősebb vívmányainak, amelyet elkötelezetten őrizni kell, és amely az egymáshoz való további közeledésre és egymás átfogóbb megismerésére sarkall bennünket. A Tartomány az idők kezdete óta ápolta a nyelvi és a kulturális sokszínűséget, támogatta a többnyelvűséget, valamint erősítette az anyanyelv, illetve a többnyelvűség fontosságáról alkotott tudatot.

Ténylegesen, Tartományunk egy olyan terület, ahol több mint huszonöt különböző nemzeti kisebbség-nemzeti közösség használja anyanyelvét a mindennapi kommunikáció során, miközben a szerb nyelv mellett, további kilenc kisebbségi nyelv van hivatalos használatban: a bolgár, a magyar, a macedón, a román, a ruszin, a szlovák, a horvát, a montenegrói és a cseh nyelv.

A Tartományi Kormány következetesen és elkötelezetten foglalkozik a többnyelvűség fejlesztésével és védelmével a Tartomány területén, a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsaival és a helyi önkormányzatokkal együttműködésben. A különböző anyanyelvek, a nyelvi és a kulturális hagyományokról, a párbeszédről, a kölcsönös megértésről és a szolidaritásról alkotott tudat ápolása a Tartományi Kormány hosszú távú célja, illetve az együttélésünk lényege a Vajdaságban.

Egy nyelv csak akkor maradhat fenn, ha azt szeretetteljesen adjuk át a legfiatalabbjainknak, nemzedékről nemzedékre, ha rendelkezik intézményes támogatással, illetve amennyiben azt az iskolában is ápolják – úgy, ahogyan azt mi a tartományunkban tesszük.

Szem előtt tartva azt az elszomorító tényt, hogy a világban évről-évre teljes nyelvek tűnnek el, valamint, hogy e század végéig sok nyelv akár teljesen megszűnhet, reményemet fejezem ki, hogy környezetünkben valamennyi nyelvet meg tudjuk majd őrizni, függetlenül attól, hogy annak a jövőben hány beszélője lesz.

Ezzel a gondolattal köszöntöm Önöket az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából.

Szakállas Zsolt,
TARTOMÁNYI TITKÁR

19.02.2021