media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Честитка поводом Међународног дана матерњег језика


Право на употребу матерњег језика једно је од основних људских права данашњице. Управо језици чине културу сваког народа јединственом, а матерњи језик темељ је културног идентитета народа, тачка препознавања различитости, толеранције и међусобног разумевања.

Значај 21. фебруара, дана када се обележава Међународни дан матерњег језика, наизраженији је у Аутономној покрајини Војводини, где је једна од најважнијих њених тековина језичка шароликост која се посвећено чува и која нас мотивише на даље зближавање и боље упознавање. Покрајина је увек неговала језичку и културну разноликост, подстицала мултилингвизам и јачала свест о значају матерњег језика и вишејезичности.

Конкретно, Војводина јесте простор где више од двадесет пет различитих националних мањина ‒ националних заједница користи своје матерње језике у свакодневној комуникацији, а поред српског језика у службеној употреби је још девет мањинских језика: бугарски, мађарски, македонски, румунски, русински, словачки, хрватски, црногорски и чешки језик.

Покрајинска влада доследно се и предано бави унапређивањем и заштитом вишејезичности у покрајини, у сарадњи с националним саветима националних мањина и локалним самоуправама. Неговање различитих матерњих језика, свести о језичким и културним традицијама, дијалогу, узајамном разумевању и солидарности јесте наш дугорочни циљ и суштина заједничког живота у Војводини.
Један језик може да опстане само ако се с љубављу преноси најмлађима, с колена на колено, ако има институционалну подршку, ако се негује у школама – онако како то чинимо у нашој покрајини.

Имајући у виду тужну чињеницу да у свету, из године у годину, нестају цели језици и да до краја овог столећа многи могу сасвим да се угасе, исказујем наду да ћемо на нашем животном простору сачувати сваки језик без обзира на то колико ће он у будућности имати говорника.

С таквим осећањем, честитам вам Међународни дан матерњег језика.

Покрајински секретар
Szakállas Zsolt
(Жолт Сакалаш)

19.02.2021