media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

91 millió dinár a nevelési-oktatási intézmények felújítására


A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság a mai napon még két pályázatot hirdetett meg a Vajdaság autonóm tartományi pályázók részére, egy pályázatot az oktatás területével és egy pályázatot a nemzeti közösségek területével kapcsolatosan, éspedig az alábbi összegekben:
• 91 millió dinárt az általános és középfokú oktatási és nevelési, a diákjóléti intézmények, valamint az iskoláskor előtti intézmények létesítményeinek újjáépítése, átépítése, felújítása és beruházásos, valamint folyó karbantartása finanszírozására és társfinanszírozására,
• 7,5 millió dinárt azon szervek és szervezetek részére, amelyek munkájában a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nyelve és írása hivatalos használatban van.

A jelen két pályázatra a jelentkezési határidő 2021. március 10., a kérdőív formanyomtatványa a mellékletekkel egyetemben a Titkárság honlapjáról tölthető le.

Emlékeztetjük, hogy a többi, február 3-án meghirdetett pályázatainkra is folyamatban vannak a jelentkezések, összesen kilenc pályázatról van szó, hét az oktatás területéről és kettő a nemzeti közösségek területéről:

• 151.000.000,00 dinár a középiskolás tanulók utazási költségtérítésére,
• 12.013.250,00 dinár az általános és középfokú oktatás területén az oktatás és nevelés színvonalának emelését célzó programok és projektek megvalósítására, valamint az egyesületek részére,
• 3.500.000,00 dinár a kéttannyelvű oktatást megvalósító általános- és középiskolák részére,
• 1.000.000,00 dinár a diákjólét színvonalának emelését célzó programtevékenységekre és projektekre,
• 1.000.000,00 dinár az alapfokú formális felnőttoktatási tevékenység szervezésére államilag elismert státusszal rendelkező általános iskolák számára felszerelés beszerzésére,
• 700.000,00 dinár az általános- és középiskolás tanulók nyelvi kompetenciáinak fejlesztésére vonatkozó programok és projektek finanszírozására és társfinanszírozására,
• 700.000,00 dinár az iskoláskor előtti nevelés és oktatás színvonalának emelését célzó programokra és projektekre,
• 33.000.000,00 dinár a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek jogainak előmozdítására irányuló programok és projektek társfinanszírozására,
• 14.000.000,00 dinár a Vajdaság autonóm tartományi multikulturalizmus és a nemzetek közötti tolerancia megőrzésére és ápolására vonatkozó programok és projektek megvalósítására.

Megjegyezzük, hogy a 2. pont alatt szereplő pályázatot (az általános és középfokú oktatás területén az oktatás és nevelés színvonalának emelését célzó programok és projektek) módosítottuk, mely szerint az elsődleges összegből egy millió dinárt átirányítunk a középiskolák tevékenységére a közelgő Oktatási Vásáron, amelyet a Köztársasági Válságtörzs ajánlásaival összhangban rendeznek meg (a feltüntetett összeget már egy millió dinárral csökkentettük és 12.013.250,00 dinár összeget tesz ki).

A jelentkezési határidő 2021. február 24., kivéve a középiskolás tanulók utazási költségtérítésére vonatkozó pályázatra, amelyre 2021. március 3-ig lehet jelentkezni.
A kérelmeket személyesen a tartományi közigazgatási szervek iktatójában Újvidéken (a Tartományi Kormány épületének földszintjén) kell benyújtani, vagy postán kell elküldeni a következő címre: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice – Bulevar Mihajla Pupina 16., 21000 Novi Sad, a pályázat/program és projektum elnevezésének feltüntetésével.

A formanyomtatvány a mellékletekkel együtt a Titkárság www.puma.vojvodina.gov.rs hivatalos weboldaláról tölthető le.

Felhívunk minden lehetséges felhasználót, hogy jelentkezzen.
Pályázási feltételekkel kapcsolatos bővebb tájékoztatások weboldalunkon a Pályázat elnevezésű részben találhatók.

10.02.2021