media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Конкурс за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовањa и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији Aутономне покрајине Војводине за 2021. годину

Конкурс
Пријава
Правилник – основно и средње образовање и ученички стандард
Правилник – предшколске установе

Конкурс је отворен од 10. фебруара до 10. марта 2021. године.

10.02.2021