media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Расписано седам нових конкурса у области образовања за 2021. годину


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је седам конкурса у области образовања за подносиоце пријава са територије АП Војводине, у укупном износу од 170.913.250,00 динара, и то:

1. 151.000.000,00 динара за регресирање превоза ученика средњих школа;
2. 13.013.250,00 динара за реализацију програма и пројеката с циљем подизања квалитета образовања и васпитања у области основног и средњег образовања, као и за удружења;
3. 3.500.000,00 динара за основне и средње школе, које реализују двојезичку наставу;
4. 1.000.000,00 динара за програмске активности и пројекте за подизање квалитета ученичког стандарда;
5. 1.000.000,00 динара за набавку опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих;
6. 700.000,00 динара за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа;
7. 700.000,00 динара за програме и пројекте који имају за циљ подизање квалитета предшколског васпитања и образовања.


Рок за подношење пријава под тачком 1. јесте 3. март 2021. године, док је за тачке 2 – 7. рок аплицирања 24. фебруар 2021. године.

Пријаве се достављају лично у писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе) или поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, 21 000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, с назнаком назива конкурса/програма и пројекта.
Образац упитника с прилозима може се преузети од данас ‒ 3. фебруара 2021. године на сајту Секретаријата : www.puma.vojvodina.gov.rs .
Позивамо све потенцијалне кориснике да се пријаве.
Више информација о условима конкурисања можете такође наћи на нашем сајту, у одељку под називом Конкурси.

03.02.2021