media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Податки о чишлє занятих и роботно анґажованих особох


2022. рок

Децембер
Стан на дзень 01.12.2022. року (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

Новембер
Стан на дзень 01.11.2022. року (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

Авґуст
Стан на дзень 01.08.2022. року (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

Юлий
Стан на дзень 04.07.2022. року (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

Юний
Стан на дзень 15.06.2022. року (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

Стан на дзень 05.1.2022. року (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)


2021. рок

Стан на дзень 25.1.2021. року (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

Фебруар
Стан на дзень 12.2.2021. року (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

Марец
Стан на дзень 10.3.2021. року (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

Април
Стан на дзень 02.4.2021. року (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

Май
Стан на дзень 10.5.2021. року (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

Юний
Стан на дзень 10.6.2021. року (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

Юлий
Стан на дзень 09.7.2021. року (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

Авґуст
Стан на дзень 09.8.2021. року (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

Септембер
Стан на дзень 10.9.2021. року (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

Октобер
Стан на дзень 08.10.2021. року (Документ моментално доступни лєм на сербским язику)

02.12.2022